bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 września 2021
  • wyświetleń: 3530

Prezydent miasta ogłosił konkurs "Psia kupa nie posprząta się sama"

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski ogłosił konkurs dla uczniów bielskich szkół podstawowych i średnich na wykonanie pracy plastycznej zachęcającej mieszkańców miasta do sprzątania po swoich psach.

pies
Prezydent miasta ogłosił konkurs "Psia kupa nie posprząta się sama"


Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w rozwiązywanie problemu nieczystości po psach pozostawianych w przestrzeni publicznej, a także rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie poczucia estetyki.

Organizator konkursu naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wiesław Maj serdecznie zaprasza uczniów bielskich szkół podstawowych i średnich do przygotowania konkursowych rysunków i haseł uświadamiających mieszkańcom konieczność sprzątania z przestrzeni miejskiej psich kup.

- Najlepsze prace zostaną nagrodzone i posłużą do przypominania niestosującym się do przepisów właścicielom zwierząt o nałożonych na nich obowiązkach. Jestem przekonany, że Wasze zaangażowanie pomoże naszemu pięknemu miastu wyglądać jeszcze ładniej i czyściej - pisze do uczniów naczelnik Maj.

UM ogłosił konkurs "Psia kupa nie posprząta się sama"
Prezydent miasta ogłosił konkurs "Psia kupa nie posprząta się sama" · fot. UM Bielsko-Biała


Praca (obraz i krótkie hasło), wykonana dowolną techniką plastyczną na brystolu lub bloku technicznym w formacie A4 lub A3, ma nawiązywać bezpośrednio do tematyki konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Konkursowe obrazki (oryginały) należy dostarczyć do 15 października br. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego), w następujący sposób:
  • osobiście w kopercie do Biura Obsługi Interesanta UM. Ratuszowy 6, stanowisko nr 3, w godzinach pracy Urzędu, lub
  • pocztą tradycyjną na adres Wydział Gospodarki Miejskiej UM, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, 43-300 Bielsko-Biała.


Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 15 listopada. Więcej szczegółów w linku bielsko-biala.pl/konkurs-na-plakat

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.