bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 15 września 2021
  • wyświetleń: 216

Opinia o pracowniku a list referencyjny

Materiał partnera:

Zatrudnienie jest bardzo ważne w życiu prawie każdego człowiek. Jednak czasami przychodzi taki czas, że wykonywane do tej pory zajęcie przestaje odpowiadać, pracownik nie spełnia się zawodowo bądź po prostu chce zmienić miejsce pracy. Warto w takim przypadku się odpowiednio przygotować. Czym jest opinia o pracowniku? Co to jest list referencyjny? Jakie pomiędzy nimi są różnice? Wszystkie odpowiedzi można znaleźć w tym artykule.

Whitpress


Co to jest opinia o pracowniku i w jakim celu się ją wystawia?Każdy pracownik zmieniający miejsce zatrudnienia chce, aby przyszły pracodawca zobaczył go w jak najlepszym świetle. Aby osiągnąć taki efekt, długo przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, wybiera odpowiedni strój lub szuka informacji, które pomogą mu się wykazać. Niejednokrotnie pracobiorca również prosi dotychczasowego zwierzchnika o wystawienie pozytywnej opinii odnośnie jego osoby.

Opinia o pracowniku najczęściej wystawiana jest na jego prośbę. Taki dokument pozwala przyszłemu pracodawcy ocenić daną osobowość, jego stosunek do powierzonych obowiązków oraz wstępnie określić, czy będzie sprawdzał się na stanowisku, o które się stara. Co prawda polskie prawo nie zobowiązuje przełożonego do wystawienia opinii o pracowniku, to w większości przypadków nie stanowi to żadnego problemu.

Co powinna zawierać opinia o pracowniku?Przed wystawieniem opinii o pracowniku szef powinien sobie dobrze przemyśleć, co trzeba w niej zamieścić. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to dokument formalny, który powinien zawierać podstawowe dane pracobiorcy jak imię nazwisko, zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia i rodzaj umowy.

W kolejnym etapie zwierzchnik powinien ująć jakie obowiązki wykonywał pracownik, jak sobie z nimi radził oraz jakie umiejętności i kwalifikacje nabył.
Dalej w opinii o pracowniku powinny być zawarte jego cechy, czyli jak przebiega jego praca w grupie bądź pod presją czasu, punktualność, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie lub coś, co go wyróżnia na tle innych.

Pod koniec opinii o pracowniku dobrze jest umieścić krótkie podsumowanie, w którym zostanie on polecony przyszłemu pracodawcy lub nie.

Czy opinia o pracowniku może być negatywna? Czy tylko na jego prośbę jest wystawiana?
Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę, że prosząc o opinię na swój temat, nie zawsze spotka się z poparciem pracodawcy. Opinia o pracowniku powinna być przede wszystkim obiektywna. Dotychczasowemu szefowi nie wypada zatajać faktów. Będzie więc dobrze, jeśli napisze on również o tych cechach pracownika, które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanej pracy.
Opinia o pracowniku nie zawsze wystawiana jest na jego prośbę. Czasami o dokument prosi przyszły pracodawca, chcąc poznać zdanie swojego poprzednika. Dotychczasowy zwierzchnik nie ma obowiązku informować pracownika o powstaniu opinii na jego temat.

Zobacz też: https://ebudowa.pl

Co to jest list referencyjny?List referencyjny bardzo często nazywany jest po prostu referencjami. Zasadniczą różnicą pomiędzy opinią o pracowniku a listem referencyjnym jest to, że list nie może mieć negatywnego wydźwięku.

List referencyjny jest poleceniem pracownika nowemu szefowi, opisaniem jego zalet oraz umiejętności. Dzięki referencjom pracobiorca jest znacznie lepiej postrzegany i szybciej może zostać zatrudniony.
Ciekawe jest to, że list referencyjny może również zaszkodzić, mimo tego, że opisane są w nim same zalety pracownika. Najczęściej może się to zdarzyć wtedy, kiedy człowiek pracy stara się o niższe stanowisko niż to, które zajmował do tej pory. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to takie sytuacje mają naprawdę miejsce. Głównie jest to spowodowane tym, że pracownik wypalił się zawodowo, chce obrać zupełnie inny kierunek kariery bądź pragnie rozwijać swoje pasje.

Wystawienie listu referencyjnego również nie jest obowiązkiem pracodawcy.

Co powinien zawierać list referencyjny?Pracodawca piszący list referencyjny powinien się skupić przede wszystkim na zaletach pracownika. Warto wspomnieć o nabytych kwalifikacjach, osiągnięciach, zrealizowanych projektach, pozytywnej współpracy z innymi lub chęci niesienia pomocy innym. W liście referencyjnym nie należy umieszczać zalet, których pracobiorca nie posiada, ponieważ bardzo szybko zostaną one zweryfikowane.

Jeśli opinia o pracowniku nie jest wystawiana na prośbę przyszłego pracodawcy, tylko jego własną to lepiej z niej zrezygnować i poprosić list referencyjny. Dzięki temu będzie miał pewność, że jego rekomendacja będzie pozytywna i szybko znajdzie nowe zatrudnienie.