bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 września 2021
  • wyświetleń: 2261

Zamiast jednokierunkowej - powiadomienie policji

Modernizacja ulicy Wita Stwosza miała poprawić bezpieczeństwo. Tymczasem panująca tam sytuacja wcale tego bezpieczeństwa nie poprawia. Sprawa trafiła na policję.

Stwosza
Zamiast jednokierunkowej - powiadomienie policji · fot. Google maps


W związku z zakończeniem prac przy przebudowie ulicy Wita Stwosza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nad Potokiem do skrzyżowania z ulicą Piastowską poprzez poszerzenie oraz podniesienie chodnika - jak podkreślają okoliczni mieszkańcy - ruch dwukierunkowy ze względu na zaparkowane na jezdni pojazdy jest trudny i niebezpieczny. Sprawą zainteresował się radny Marcin Litwin. Zwrócił się z prośbą do władz miasta o rozważenie wprowadzenia na wspomnianej ulicy ruchu jednokierunkowego.

W odpowiedzi Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej zaznaczył, że przebudowa ulicy Wita Stwosza założeniem swym miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwiększenie komfortu jazdy oraz uspokojenie ruchu poprzez wykonanie wyniesionych tarcz skrzyżowań.

- Ulica Wita Stwosza na odcinku pomiędzy ulicami Piastowską i Nad Potokiem pełni rolę alternatywnego przejazdu do placówki zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, dzielnicy Stare Bielsko, a nadto przebiega przez tereny gęstej zabudowy jedno i wielorodzinnej. Obecnie, zwiększone natężenie ruchu kołowego na tym fragmencie ulicy wynika z przeprowadzanego remontu ulicy Listopadowej, głównej trasy dojazdu do wymienionych placówek. Dodatkowo pozostawiane przez kierujących pojazdy na jezdni oraz utrudnienia wynikające z ich wymijania sugerowałyby podjęcie działań zmierzających do zmian w istniejącej organizacji ruchu np. poprzez wprowadzenia odcinka jednokierunkowego. Nie widzę jednak, ku temu powodów, gdyż wprowadzenie na niej ruchu jednokierunkowego znacznie wydłuży drogę dojazdu i spowoduje powstanie „jałowych przejazdów" niezwiązanych bezpośrednio z celem i źródłem podróży, stwarzając dodatkowo spiętrzenie ruchu oraz zagrożenie wynikające z już ograniczonej, z uwagi na zlokalizowaną bezpośrednio przy drodze zabudowę, widoczności na włączanie się do ulicy Nad Potokiem - opisał wiceprezydent.

Wyjaśnienie to nie oznacza jednak, że Ratusz nic w sprawie nie zrobi. - Problem pozostawiania pojazdów na ciągu głównym ulicy Wita Stwosza wynika z deficytu miejsc postojowych w rejonie zabudowy wielorodzinnej oraz niechęci parkowania na prywatnych posesjach osób mieszkających w tym rejonie. Kierujący nagminnie pozostawią pojazdy na jezdni stwarzając tym samym zagrożenie dla innych użytkowników ruchu, blokując swobodny przejazd na pasie ruchu, co na bazie przepisów ogólnych prawa ruchu drogowego jest zakazane. O sytuacji tej powiadomiłem właściwe służby tj. Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz straż miejską - poinformował Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.