Reklama

Wiadomości

 • 9 września 2021
 • wyświetleń: 1862

Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji

8 września oficjalnie zaczęła działać Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji. W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, akty powołania do rady wręczył tworzącym ją osobom jego zastępca, Piotr Kucia.

Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji
Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy nowej kadencji · fot. UM Bielsko-Biała


Zebrani w jawnym głosowaniu zadecydowali, że przewodniczącym PRRP zostanie wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński (uprzednio funkcję tę pełnił wicestarosta Grzegorz Szetyński, wiosną tego roku zmarły na COVID-19), a zastępcą - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Ewa Swatek.

Nowo wybrany przewodniczący A. Kamiński zapowiedział, że rada będzie wnikliwie przyglądać się lokalnemu rynkowi pracy i kontynuować dzieło, któremu przewodniczył śp. Grzegorz Szetyński. W trakcie pierwszego spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał zaprezentował obecną sytuację na rynku pracy na terenie miasta i powiatu, gdzie utrzymuje się niski poziom bezrobocia.

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniująco-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Rada powołana jest na 4-letnią kadencję. Głównym celem rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową, c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę kryteria doboru bezrobotnych.

Stanowiska i opinie rady rynku pracy są podejmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.

Członkami PRRP zostali:
 • Adam Ruśniak - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Ewa Swatek - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Janusz Kaps - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 • Barbara Adamska - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Andrzej Kamiński - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Józef Herzyk - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 • Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ Solidarność,
 • Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Adam Zborowski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 • Mirosław Cebrat - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
 • Tomasz Mikołajko - przedstawiciel Loży Bielskiej Business Centre Club,
 • Tomasz Krajewski - przedstawiciel Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości członka Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Stefan Haczek - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
 • Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
 • Joanna Edelman - przedstawiciel Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.