bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 września 2021
  • wyświetleń: 649

Młodzieżowa RM obradowała po raz pierwszy w nowej kadencji

I sesja XVI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej odbyła się 6 września w sali sesyjnej Ratusza. Zapowiada się bardzo intensywna kadencja.

Młodzieżowa RM obradowała po raz pierwszy w nowej kadencji
Młodzieżowa RM obradowała po raz pierwszy w nowej kadencji · fot. UM Bielsko-Biała


Wśród zaproszonych gości byli: prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej i opiekun MRM Janusz Okrzesik, dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska. - Z niecierpliwością czekaliśmy na wasz powrót po pandemicznej przerwie, bo bez głosu młodego pokolenia bielska samorządność nie była pełna - powiedział Janusz Okrzesik.

Opiekun MRM zwrócił uwagę, że obecna kadencja będzie bardzo intensywna, ponieważ po zmianach ustawowych należy dostosować statut młodych radnych do przepisów zmienionej ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miejska już na październikowej sesji będzie procedować nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej

Na początku sesji wszyscy delegaci złożyli uroczyste ślubowanie, co - zgodnie ze Statutem MRM - jest warunkiem objęcia mandatu. W tajnym głosowaniu wybrano Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej, w skład którego weszli: Arkadiusz Rojczyk - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych; Wiktoria Trojanowska - wiceprzewodnicząca MRM, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego; Tymoteusz Dadok - wiceprzewodniczący MRM, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego; Zbigniew Flis-Flisiński - sekretarz MRM, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego.

Do zadań prezydium MRM należy m.in. zwoływanie sesji rady, przygotowywanie projektu porządku obrad, przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii, a także sprawozdań i raportów, prezentowanie materiałów na sesjach, prowadzenie korespondencji rady oraz reprezentowanie MRM. W związku koniecznością dostosowania statutu MRM Bielska-Białej do nowych przepisów rada powołała w tej sprawie komisję doraźną.

Termin następnej sesji wyznaczono na 11 października

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.