bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

http://www.targibielskie.pl/

Wiadomości

  • 9 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 3437

[FOTO] Kolejne bielskie kamienice zmieniają swoje oblicze

O tym, że kamienice w Bielsku-Białej z roku na rok zmieniają swoje oblicze, nie trzeba mówić nikomu. Efekt sukcesywnych remontów widać gołym okiem. Warto jednak zauważyć, że w tym roku prac przy zabytkowych budynkach jest szczególnie dużo. Trwa wymiana elewacji, dachów, stolarek okiennych i drzwiowych - pięknieje Rynek i jego okolice, a także inne budynki położone nieopodal centrum miasta.

Kolejne bielskie kamienice zmieniają swoje oblicze - 09.08.2021 · fot. UM Bielsko-Biała


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej prowadzi obecnie 11 remontów zabytkowych budynków. Remont odbywa się m.in. w secesyjnej kamienicy przy Rynku pod numerem 11. Pierwsze prace restauracyjne pod tym adresem były prowadzone już w 2010 roku. Wykonany wtedy remont elewacji kosztował ponad 1 mln zł. Rynek 11 to jedna z najbardziej okazałych kamienic w tej okolicy. Trwające obecnie prace obejmują - wykonanie elewacji od strony podwórka, remont klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej - od strony podwórka - i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., remont i przebudowę lokali oraz podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. W sumie koszt wszystkich prac to 4 mln zł.

Kolejna remontowana kamienica w pobliżu Rynku mieści się pod adresem Wzgórze 11, przy skrzyżowaniu z ul. Władysława Orkana. To piętrowy budynek dokładnie naprzeciwko Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Dzięki prowadzonym tam pracom, których koszt jest szacowany na 800.000 zł, ta wybudowana w stylu klasycyzmu kamienica doczeka się nowej elewacji, remontu klatki schodowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji, a także remontu i przebudowy lokali.

Prace odbywają się też w jednej z kamienic przy popularnym deptaku miejskim - ul. 11 Listopada. Piętrowa kamienica z numerem 22 - wybudowana około 1875 roku - doczekała się remontu dachu, elewacji, klatki schodowej, wymieniane są w niej drzwi i okna, instalacje oraz przebudowywane jest wnętrze. Budynek zostanie też podłączony do ogrzewania gazowego. Koszt prac to 1.400.000 zł.
Identyczny zakres prac remontowych dotyczy kamienicy przy ul. Sikornik 12. Tu koszt prac to 1.650.000 zł.

Również remont dachu, elewacji, klatki schodowej, z wymianą stolarki i instalacji, remont i przebudowa lokali, a także podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - to prace, które trwają przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 5. Ich koszt wyniesie 2.700.000 zł. W przeszłości w klasycystycznym budynku mieścił się zespół magazynów solnych, później adaptowany był na mieszkania, w tej chwili nie nadaje się do użytku.

Dawny blask odzyska też dwupiętrowa kamienica przy ul. Cyniarskiej 10 - wybudowana w stylu późnego historyzmu z nielicznymi elementami secesji - bo zakres prowadzonych tam prac również obejmuje remont dachu, elewacji, wymianę instalacji i stolarki. Do wymienionych prac, dojdzie jeszcze wymiana kominów i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace będą kosztowały 900.000 zł.

Remont czeka też trzypiętrową kamienicę o cechach charakterystycznych dla historyzmu z elementami secesji przy ul. Nad Niprem 12. Inwestycja za 1.890.000 zł skoncentruje się na remoncie dachu, elewacji z jej częściowym ociepleniem, klatki schodowej, wymianie stolarki, kominów, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remoncie i przebudowie lokali oraz wprowadzeniu ogrzewania gazowego.

Zupełnie nowego wyglądu doczeka się także okolica skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Granicznej. Tu remontowane są aż trzy kamienice. Dwie identyczne, piętrowe, ze skromnymi cechami modernistycznymi przy ul. Granicznej 4 za 1.500.000 zł i pod numerem 6 za 1.450.000 zł oraz Jana III Sobieskiego 85 za 1.200.000 zł - modernistyczna piętrowa kamienica z elementami ekspresjonizmu wybudowana około 1926 roku jako komunalny dom dla biednych. Zakres remontu we wszystkich budynkach jest taki sam: elewacje, klatki schodowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kominów, instalacji, remont i przebudowa lokali oraz podłączenie kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 31a poza wymienianym powyżej zakresem remontu, projekt przewiduje również budowę windy zewnętrznej i parkingu przy budynku. Koszt całości prac to 2.100.000 zł. Kolejny remontowany budynek mieści się przy ul. Żywieckiej 131. W nim również będzie nowy dach, elewacja, wyremontowana klatka schodowa, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, kominy, remontowane i przebudowane zostaną lokale oraz zainstalowane będzie ogrzewanie. Koszt prac to 650.000 zł.

Dwie ostatnie przewidziane przez ZGM do remontu w tym roku kamienice mieszczą się przy ul. Cechowej 3 i Karpackiej 170. Pod adresem ul. Cechowa 3 przewidziano remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt prac przy tym modernistycznym trzypiętrowym budynku wybudowanym w 1914 roku, a obecnie poważnie zaniedbanym, opiewa na około 800.000 zł. Natomiast parterowy budynek przy ul. Karpackiej 170 ma zaplanowany remont dachu, elewacji, klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kominów, wszystkich instalacji, remont i przebudowę lokali oraz wprowadzenie ogrzewania gazowego. Koszt prac to 820.000 zł.

Przy okazji warto wspomnieć, że w ubiegłym roku ZGM wyremontował sześć kamienic. To trzy budynki przy ul. Lipnickiej - 64, 66 i 70. Kamienice przeszły remont dachów, elewacji, klatek schodowych, wymianę stolarek, instalacji, a także do każdego z nich wprowadzono ogrzewanie gazowe. Koszt prac to 650.000 zł w przypadku budynku nr 64, o 100.000 zł więcej wyniosły prace w budynku przy ul. Lipnickiej 66 a 1.290.000 zł to koszt remontów pod nr 70. Dwie kamienice zostały również wyremontowane przy ul. Jana Kochanowskiego - 1a i 5a. W obu lokalizacjach był to remont dachów, elewacji wraz z ociepleniem, klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wprowadzenie ogrzewania gazowego. Inwestycja pod numerem 1a wyniosła 382.000 zł, a 5a 388.000 zł. Ostatnia wyremontowana w 2020 roku przez ZGM kamienica mieści się przy ul. Wyzwolenia 6a. Budynek ma nowy dach, elewację, przebudowane kominy, wyremontowaną klatkę schodową, wymienione okna i drzwi oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, a także ogrzewanie gazowe. Koszt prac pod tym adresem wyniósł 1.446.000 zł.

We wszystkich remontowanych budynkach likwidowane są istniejące piece węglowe na rzecz bardziej ekologicznych źródeł grzania: nowoczesnych gazowych kotłów kondensacyjnych bądź podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej P.K. Therma, co przyczynia się do aktywnej walki miasta z niską emisją, a co za tym idzie, poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Poza walorami estetycznymi i ekologicznymi warto jeszcze zauważyć, że remonty budynków dla osób, które znajdują się na listach przydziału lokali mieszkalnych, oznaczają poprawę warunków zamieszkiwania. Mieszkania w powyższych budynkach dostosowywane są do aktualnych standardów zamieszkiwania.

W tym roku ruszyły też już wszystkie remonty konserwatorskie w budynkach wspólnot mieszkaniowych, na które na początku 2021 roku pieniądze przeznaczył prezydent miasta, a stosowne uchwały w sprawie ich przekazania podjęła Rada Miejska Bielska-Białej. Dzięki dofinansowaniu prace są prowadzone m.in. w kamienicy przy ul. Zamkowej 8 wybudowanej w stylu historyzmu (kostium francuski), o czym informowaliśmy niedawno. Budynek przejdzie wymianę pokrycia dachowego na łupek. Obecnie trwa tam częściowa wymiana więźby dachowej i jej wzmacnianie, przemurowywanie kominów i montaż metaloplastyki.

W eklektycznej piętrowej kamienicy przy ul. 3 Maja 13 - willi wybudowanej w 1895 roku dla Alfreda Michla z charakterystyczną basztą - prowadzony jest remont konserwatorski elewacji i dachu. Na chwilę obecną ekipa remontowa wymienia i wzmacnia w budynku więźbę dachową, zrzuca odparzone tynki z elewacji i czyści detale architektoniczno-sztukatorskie. Remont w takim samym zakresie odbywa się też w budynku przy ul. 3 Maja 17, czyli w willi Salomona Pollaka wybudowanej około 1890 roku. Tu dodatkowo detale architektoniczne są odtwarzane, a detale sztukatorskie czyszczone.

Odczyszczenie i uzupełnienie oraz impregnacja kamiennych elementów parteru i cokołu elewacji zostały już wykonane w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 - kamienicy Ignacego Löwenberga - budynku o cechach późnego historyzmu. Obecnie trwa tam remont wnętrz. To kolejny etap restauracji tego obiektu.

Ku końcowi zbliżają się prace przy wymianie elewacji zabytkowej plebani ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2. Ekipa wykonała tam już remont elewacji tylnej i szczytowej, a niebawem zakończą się prace przy elewacji frontowej. Prace polegały tu na wymianie tynków, wyprowadzeniu profilowanego detalu architektonicznego w postaci gzymsów i malowaniu elewacji.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.