bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 22 lipca 2021
  • wyświetleń: 4368

Mieszkańcy domów jednorodzinnych nie chcą deweloperki w Hałcnowie

Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Hałcnowie obawiają się budowy wielokondygnacyjnych bloków deweloperskich. Zwracają uwagę, że wzmożony ruch na wąskich drogach może być niebezpieczny, zwłaszcza dla dzieci.

Reklama

Deweloper
Mieszkańcy domów jednorodzinnych nie chcą deweloperki w Hałcnowie


W sprawie planów budowy budynku deweloperskiego w Hałcnowie miedzy ulicami Murarzy i Żywą w Bielsku - Białej, u władz miasta zainterweniował radny Edward Kołek. - Działka, na której ma powstać inwestycja deweloperska, graniczy z posesjami jednorodzinnymi. Mieszkańcy tych budynków żywią, moim zdaniem uzasadnione obawy co do charakteru, nasilenia i intensywności deweloperskiej zabudowy wielorodzinnej planowanej w tym rejonie. Według ich wiedzy mają tam powstać budynki trzy i więcej kondygnacyjne, co nieodwracalnie zniszczy walory Hałcnowa - napisał radny w swej interpelacji skierowanej do prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, mieszkańcy ulic Murarzy i Żywej wyrazili swe obawy w piśmie skierowanym do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. - Wskazują w nim m.in. na fakt, iż zamieszkanie w tych budynkach nawet do 200 osób sprawi, iż i tak wąskie i trudno przejezdne drogi nieprzygotowany na tak intensywny ruch zarówno w czasie budowy, jak i później, gdy budynki zostaną zasiedlone, będą bardzo niebezpieczne dla dotychczasowych mieszkańców, szczególnie dla dzieci - podkreślają mieszkańcy Hałcnowa.

Jak poinformował Ratusz, w tej sprawie Wydział Urbanistyki i Architektury jest w trakcie prac nad analizą urbanistyczną wnioskowanego terenu. - Z wstępnych wyników tej analizy wynika, że w obszarze analizy występuje zabudowa o funkcji mieszkaniowej wraz z zabudowaniami towarzyszącymi typu budynki gospodarcze i garażowe. Z uwagi na potencjalnie dużą powierzchnię użytkową zajętą przez projektowane garaże/parkingi wezwano wnioskodawcę do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub bilansu powierzchni, z którego będzie wynikało, że taka decyzja nie jest wymagana. Zatem prace nad analizą urbanistyczną będą kontynuowane po uzupełnieniu dokumentacji w tym zakresie - poinformował Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, "pragnąc rozwiać wątpliwości okolicznych mieszkańców zaznacza, że parametry nowej zabudowy zostaną ustalone w nawiązaniu do parametrów budynków istniejących w obszarze analizy". - Zapewniam, że decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o wyniki analizy urbanistycznej, w poszanowaniu istniejącego ładu przestrzennego - podkreślił wiceprezydent.

Poinformował także, że Miejski Zarząd Dróg wstrzymał wydanie swojej opinii do czasu uzyskania informacji od wnioskodawcy w zakresie wielkości i rodzaju ruchu kołowego generowanego przez inwestycję oraz wykonania przez wydział UA analizy urbanistycznej. - Pisma stron postępowania, jakie wpływają do akt sprawy będą analizowane, a zasadne spostrzeżenia w nich zawarte będą brane pod uwagę podczas prac nad projektem decyzji w sprawie - zapewnił Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.