bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 16 lipca 2021
  • wyświetleń: 1003

Rusza wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów prywatnych

O rozpoczęciu czwartego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu informuje za Ministrem Klimatu i Środowiska Śląski Urząd Wojewódzki. Chodzi o lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Reklama

Zielone płuca regionu. Jedziemy do lasów zabrzeskich - 25.06.2020
Rusza wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów prywatnych · fot. mp / bielsko.info


Inwentaryzacja odbywa się zgodnie z ustawą o lasach z 2020 roku, w cyklu pięcioletnim w latach 2020-2024. Na jej podstawie powstanie opracowanie pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024".

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej państwa.

Prace w poszczególnych latach pięcioletniego cyklu obejmują 20 procent powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, które ma swoje oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie.

W związku z tym właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa są zobowiązani do umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

mp / bielsko.info

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki, UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.