bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 13 lipca 2021
  • wyświetleń: 759

Nierozpoznanie łożyska przodującego jako błąd medyczny

Materiał partnera:

Łożysko przodujące jest patologią, wymagającą trafnego rozpoznania oraz podjęcia określonych działań. Choć to zjawisko rzadkie - dotyczące około 1% wszystkich kobiet ciężarnych - występuje, a jego przeoczenie poważnie zagraża życiu matki i dziecka. Co warto wiedzieć na temat łożyska przodującego i czy jego nierozpoznanie przez lekarza można uznać za błąd medyczny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

kobieta, ciąża, lekarz


Rozróżnienie pojęć, czyli łożysko przodujące bez tajemnicW ciąży fizjologicznej, łożysko wykształca się wraz z zagnieżdżeniem się zarodka w macicy. Może umiejscowić się na przedniej bądź tylnej ścianie macicy. W okolicach czwartego miesiąca ciąży, łożysko jest w pełni ukształtowane. To za jego pośrednictwem płód otrzymuje substancje, niezbędne mu do życia. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że łożysko zlokalizowane na przedniej ścianie macicy, nie jest tożsame z łożyskiem przodującym. To dwa, zupełnie inne zjawiska - pierwsze jest normą, drugie natomiast patologią, powikłaniem ciąży wymagającym reakcji ze strony lekarza prowadzącego. O łożysku przodującym mówimy wtedy, gdy umiejscowi się ono przy wewnętrznym ujściu szyjki macicy, nie zaś na ścianie macicy. Taki stan jest niebezpieczny i można go rozpoznać, przeprowadzając wnikliwe badanie USG. Łożysko przodujące często daje niepokojące objawy w okolicach 32. tygodnia ciąży: to plamienie lub krwawienie z dróg rodnych, wymagające niezwłocznej konsultacji z lekarzem.

Nieprawidłowe położenie łożyska jest groźnym powikłaniem ciąży!W przypadku potwierdzenia podejrzeń o wystąpieniu patologii, konieczne jest wdrożenie działań, zmniejszających ryzyko groźnych powikłań (silnego krwotoku, niedotlenienia okołoporodowego, a nawet obumarcia płodu lub śmierci matki). Po zdiagnozowaniu łożyska przodującego w ciąży niedonoszonej, lekarz powinien zastosować leczenie zachowawcze. Jeżeli pacjentka ukończyła 37. tydzień ciąży, zaleca się wykonanie cesarskiego cięcia.

Może się zdarzyć, że specjalista dokona niewłaściwego rozpoznania i postawi błędną diagnozę. Niepodjęcie odpowiedniej diagnostyki niesie ze sobą realne ryzyko wystąpienia ciężkiego krwotoku położniczego, mogącego skutkować licznymi powikłaniami, w tym także śmiercią okołoporodową. Zlekceważenie stanu zagrażającego życiu matki i dziecka, to błąd, za który poszkodowanym przysługuje odszkodowanie medyczne. Popełniony przez lekarza, wymaga udowodnienia i pociągnięcia winnego do odpowiedzialności. Uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych za błędy okołoporodowe, zajmują się prawnicy z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostaliście pokrzywdzeni z winy personelu medycznego, skorzystajcie z bezpłatnej analizy swojej sprawy. Specjaliści zapoznają się z dokumentacją i przedstawią możliwe drogi działania. Pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ułatwia przejście przez procedurę i umożliwia szybkie uzyskanie należnej rekompensaty za doznane krzywdy.