bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 12 lipca 2021
  • wyświetleń: 3573

Radni apelują o rozwój linii kolejowej do Krakowa

Radni Klubu Niezależni.BB zwrócili się do prezydenta Bielska-Białej z apelem o podjęcie - wspólnie z powiatem bielskim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka" - działań zmierzających do modernizacji linii kolejowej nr 117 na odcinku Bielsko-Biała - Kozy - granica województwa.

pociąg, polregio
Radni apelują o rozwój linii kolejowej do Krakowa · fot. bielsko.info


Jak zauważają autorzy interpelacji skierowanej do władz Bielska-Białej, linia kolejowa nr 117 łączy Bielsko-Białą z Kętami, Andrychowem, Wadowicami, Kalwarią Zebrzydowską i - dalej - z Krakowem. - Jest więc ważna dla naszego miasta zarówno w kontekście komunikacji lokalnej, związanej z dojazdami do pracy, szkół czy uczelni, jak i regionalnej, jako połączenie naszego miasta z Krakowem - stwierdzili rajcy.

Podkreślili, że "w części małopolskiej linia jest sukcesywnie modernizowana. Na ukończeniu jest gruntowny remont na odcinku Wadowice-Andrychów, budowana jest nowa mijanka w Barwałdzie Średnim oraz łącznik w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gotowe są także projekty modernizacji linii na odcinku Andrychów - Kęty - granica województwa. Mają one zostać wdrożone po pozyskaniu funduszy w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej".

Z informacji radnych wynika, że "prace te przyczynią się do zwiększenia prędkości z obecnych 40 km/godz. do 80 km/godz, co skróci czas przejazdu na linii o kilkadziesiąt minut".

- Niestety wąskim gardłem linii pozostanie krótki, liczący niewiele ponad 10 km, odcinek między Bielskiem-Biała a granicą województwa. Zwracamy się z apelem do władz miasta o zainicjowanie działań, które wpłyną na odpowiedzialne za transport kolejowy władze województwa śląskiego - zaapelowali.

I dodali na koniec, że linia nr 117 jest ważnym elementem kolejowego układu komunikacyjnego wokół Bielska-Białej. W przyszłości może być kluczowa dla powstania sieci kolejowych połączeń podmiejskich w bielskim obszarze metropolitalnym.

- Należy więc dokonać wszelkich starań, aby jak najszybciej jej stan odpowiadał obecnym standardom linii kolejowych, w szczególności w kontekście wspomnianych remontów w małopolskiej części linii - czytamy w interpelacji, pod którą podpisali się radni radni Jerzy Bauer, Janusz Okrzesik, Tomasz Wawak oraz Małgorzata Zarębska.

Jak poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białęj, miasto „aktywnie uczestniczy w działaniach ukierunkowanych na przywrócenie właściwej roli kolejowego transportu pasażerskiego — ponieważ jest to ważny element budowy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Miasta Bielska-Białej, jak również całego subregionu południowego województwa śląskiego”.

- Dzięki powołanej platformie współpracy samorządów lokalnych naszego regionu tj. Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka, kluczowym tematem stała się koordynacja wspólnych działań w obszarze systemu transportu zbiorowego, w tym kolejowego. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia 13 stycznia 2020 r. podjęło stanowisko dotyczące priorytetowych projektów kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych nr 97, 117, 139, 190. Następnie w stanowisku z 30 marca 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia ponownie wskazano kluczowe przedsięwzięcia - podał wiceprezydent.

Podkreślił także, że gmina Bielsko-Biała jako lider stowarzyszenia bierze czynny udział w prowadzonych pracach oraz inicjatywach ukierunkowanych na ujęcie odcinka LK 117 w stosownych dokumentach strategicznych oraz programowych, co jest niezbędne dla zapewnienie źródła finansowania realizacji przedmiotowej inwestycji.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.