bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 lipca 2021
  • wyświetleń: 1666

Opiekunowie seniorów nie dostaną abonamentu na parkowanie

Przypomnijmy, mieszkańcy Śródmieścia zwrócili się do radnego Andrzeja Gacka z prośbą o interwencję w sprawie parkowania. Przedstawili niedogodności aktualnego rozwiązania bazującego na wydawaniu abonamentu przypisanego do numeru rejestracyjnego samochodu. Niestety, zmiany nie zostaną wprowadzone.

Reklama

parking
Opiekunowie seniorów nie dostaną abonamentu na parkowanie · fot. bielsko.info


Jak zauważył radny Andrzej Gacek, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące abonamentów za parkowanie w płatnej strefie nie uwzględniają mieszkańców, którzy nie są posiadaczami samochodu. - Do grupy tej należy liczna grupa seniorów, do których przyjeżdżają naprzemiennie opiekunowie, członkowie rodziny lub odwiedzający - podał przedstawiciel bielszczan.

Dlatego radny poprosił prezydenta miasta „o wnikliwą analizę spraw związanych z parkowaniem mieszkańców Śródmieścia”. - Wnioskuję o rozważenie wprowadzenia systemu mieszanego, tak aby była możliwość przypisania abonamentu mieszkańcowi, który nie jest posiadaczem samochodu - zaapelował Gacek.

W odpowiedzi Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że mieszkańcy ulic nie objętych do tej pory strefą płatnego parkowania a przylegających bezpośrednio do jej obszaru od dłuższego czasu zgłaszali występujący problem z pojazdami długotrwale parkującymi, które uniemożliwiały im pozostawienie pojazdów w pobliżu miejsca zamieszkania.

- Dlatego wychodząc m.in. naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców podjęto decyzję o rozszerzeniu obecnego obszaru strefy płatnego parkowania o kolejne ulice. Jedynym bowiem sprawdzonym i skutecznym narzędziem umożliwiającym efektywną eliminację postojów długoczasowych jest wprowadzenie obowiązku wniesienia opłaty za postój - stwierdził wiceprezydent.

Jak dodał, "z punktu widzenia celu ustawowego jakiemu generalnie służy tworzenie stref płatnego parkowania w centrach miast ilość wydawanych abonamentów winna być ograniczona do niezbędnego minimum".

- Umożliwienie bowiem zbyt licznej grupie osób postoju w przedmiotowej strefie na preferencyjnych zasadach nie przyczynia się do zwiększenia rotacji pojazdów, co ma szczególne znaczenie w obszarach o znacznym deficycie miejsc postojowych - wyjaśnił Kamiński. - Powiązanie każdego z wydanych abonamentów z konkretnym nr rejestracyjnym pojazdu jest warunkiem koniecznym umożliwiającym potwierdzenie faktu jego opłacenia w elektronicznym systemie kontroli opłat funkcjonującym w strefie płatnego parkowania w oparciu o urządzenia mobilne. Tylko bowiem w ten sposób system jest w stanie skutecznie powiązać parkujący pojazd z wniesioną opłatą. Nadmieniam, iż jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w strefach płatnego parkowania w naszym kraju - dodał.

Zastępca prezydenta stwierdził więc, że "wprowadzenie systemu mieszanego umożliwiającego przypisanie abonamentu mieszkańcowi, który nie posiada samochodu (...) nie może zostać pozytywnie rozpatrzony".

- Należy również wskazać przeszkody formalne, biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości dokonania przez kontrolerów weryfikacji faktycznego powodu parkowania w strefie płatnego parkowania osób posługujących się tym abonamentem w tym opiekunów, odwiedzających czy członków rodziny, nie wykluczając tym samym możliwości szeregu nadużyć w zakresie wykorzystania przedmiotowego abonamentu - podsumował wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.