bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 12 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1267

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych

Artykuł sponsorowany:

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® wnoszą wiele zalet w przypadku rozwiązań na konstrukcji drewnianej. Już rozwiązania z płytowaniem jednowarstwowym w zakresie izolacji akustycznej, zdrowego trybu życia, odporności ogniowej i statyki wypadają co najmniej tak samo, a w większości przypadków znacznie lepiej niż konstrukcje z dwuwarstwowymi okładzinami z płyt drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych.

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych


Bardziej niż jakakolwiek inna branża, nowoczesne budownictwo drewniane odkryło zalety prefabrykacji. Coraz częściej elementy ścian, dachów i stropów są prefabrykowane w halach przemysłowych w idealnych warunkach i niezależnie od pogody. Zalety: niezawodność, wysoka jakość i krótki czas montażu. Płyty gipsowo-włóknowe są coraz częściej stosowane w budownictwie. Nic dziwnego: w bezpośrednim porównaniu z płytami drewnopochodnymi okazują się one w wielu przypadkach bardziej ekonomiczną alternatywą.

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych


Zaczyna się to od szerokiego zakresu zastosowań. Podczas gdy różne płyty drewnopochodne są wymagane do różnych zastosowań, płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być podobnie wykorzystywane zarówno do konstrukcji ścian jak i sufitów. Znajdują one uniwersalne zastosowanie jako płyty budowlane, do przegród z wymaganą określoną odpornością ogniową, czy do pomieszczeń wilgotnych. Ponadto płyty fermacell® mogą być montowane natychmiast po dostawie bez straty czasu.

Dzięki specjalnemu procesowi produkcji, w którym włókna papierowe z recyklingu, gips i woda są prasowane razem pod wysokim ciśnieniem, płyty fermacell® charakteryzują się wysoką stabilnością i nośnością. Dlatego większość wymagań w budownictwie drewnianym może być spełniona już przy zastosowaniu poszyć jednowarstwowych. W tym przypadku płyty gipsowo-włóknowe są po prostu przykręcane lub mocowane do konstrukcji nośnej. Z kolei w konstrukcjach z płyt drewnopochodnych wiele wymagań jest spełnianych zazwyczaj dopiero przy zastosowaniu drugiej warstwy płyt. Oznacza to dodatkowe koszty związane z wyższym zapotrzebowaniem na materiał i dodatkowym etapem pracy oraz zwiększona grubość przegrody.

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych


Doskonałe właściwości dźwiękoizolacyjne płyt gipsowo-włóknowych fermacell® zostały potwierdzone przez różne instytuty badawcze. Nawet konstrukcje z poszyć jednowarstwowych osiągają lepsze wartości izolacyjności akustycznej niż konstrukcje z poszyć dwuwarstwowych z płyt drewnopochodnych. Przykładowo, konstrukcja obłożona obustronnie płytami fermacell® 1 x 12,5 mm uzyskuje wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw na poziomie 44 dB. Z kolei konstrukcja obłożona obustronnie płytami drewnopochodnymi 1 x 15,0 mm osiąga tylko Rw = 36 dB. Nawet jeśli każdą stronę ściany dodatkowo obłożymy płytami gipsowo-kartonowymi 1 x 9,5 mm, to taka konstrukcja nadal mniejszą wartość Rw = 43 dB, niż jak w przypadku wspomnianej wyżej rozwiązania fermacell®.

Płyty gipsowo-włóknowe zapewniają wyższy standard, jeśli chodzi o zdrowy klimat w pomieszczeniu. Regulują one klimat i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju pleśni. W ten sposób odpowiadają one klasie adsorpcji pary wodnej WS II. Oznacza to, że pod względem zdolności do wyrównywania wilgotności są one bezpośrednio porównywalne z tynkami glinianymi i tym samym mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia. Ponadto charakteryzują się niską zdolnością do pęcznienia i kurczenia się.

Do produkcji płyt gipsowo-włóknowych fermacell® stosowane są wyłącznie naturalne materiały bez dodatków klejów. Udowodniono, że są one praktycznie bezemisyjne i nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak formaldehyd (potwierdzone m.in. przez Institut für Baubiologie/IBR-Prüfsiegel i eco-Institut).

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® są niepalne i spełniają wymagania klasy reakcji na ogień A2. Dzięki temu oferują niezawodną i wysoką ochronę wykonanej z nią przegrody. Konstrukcje z jedną warstwą płyt fermacell® po obu stronach osiągają już klasę odporności ogniowej (R)EI60. Natomiast konstrukcje z jedną warstwą materiału drewnopochodnego i płytami gipsowymi po obu stronach mogą spełnić tylko wymagania na poziomie odporności ogniowej 30 minutowej.

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych


Specjalny proces produkcji płyt gipsowo-włóknowych fermacell® zapewnia wysoką stabilność i nośność. Przykładowo, płyta fermacell® o grubości 12,5 mm może wytrzymać obciążenie konsolowe do 50 kg (0,5 kN) na każdy punkt mocowania.

Ze względu na swoją wysoką stabilność płyty gipsowo-włóknowe fermacell® w wielu przypadkach mogą być stosowane w taki sam sposób jak płyty drewnopochodne zarówno do przenoszenia obciążeń, jak i usztywniania jako elementy konstrukcyjne (klasa użytkowania 1 i 2 wg EN 1995-1, patrz EN 1995-1-1:2010-10-Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych; Część 1-1, Postanowienia ogólne.

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® są stabilne, nawet w przypadku obszarów narażonych na obciążenia sejsmiczne. Oznacza to, że mogą być one stosowane we wszystkich strefach trzęsień ziemi do budowy jedno- i wielokondygnacyjnych budynków w konstrukcji z płyt drewnianych. Ich przydatność do stosowania w obszarach narażonych na obciążenia sejsmiczne została udowodniona w szeroko zakrojonych testach w różnych instytutach europejskich.

Płyty gipsowo-włóknowe jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych


Dobrze wiedzieć: Aby wspomóc wykonawców i producentow konstrukcji drewnianych i wyspecjalizowanych projektantów, firma fermacell® opracowała cyfrowy planer konstrukcji drewnianych (www.holzbauplaner.com) do planowania konstrukcji ściennych z poszyciem jedno- lub wielowarstwowym. Projektowanie modułów ściennych zgodnie z Eurokodem 5 można wykonać w zaledwie pięciu krokach.

Film wyjaśnia zalety i mocne strony płyt gipsowo-włóknowych fermacell® w porównaniu z płytami drewnopochodnymi. Dostępny na stronie: