Reklama

Wiadomości

  • 12 czerwca 2021
  • wyświetleń: 3093

[FOTO] Rozpoczęły się prace porządkowe w Dolinie Gościnnej

W Dolinie Gościnnej usuwane są liczne wiatrołomy zawieszone nad ścieżkami spacerowymi, pnie mogące doprowadzić do niekontrolowanego spiętrzenia wody oraz nagromadzony susz stwarzający zagrożenie pożarowe. Przy okazji likwidowane są dzikie wysypiska śmieci, a teren wraz z korytem potoku jest sprzątany.

Rozpoczęły się prace porządkowe w Dolinie Gościnnej - 10.06.2021 · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Gościna Dolina to chroniony teren, usytuowany u podnóża Beskidu Śląskiego i obejmujący doliny trzech potoków: potoku Kamienickiego II, potoku Dębowiec oraz potoku o nazwie Dopływ od Zieleni Miejskiej. Jego powstanie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XXVI/666/2013 z 29 stycznia 2013 r.

Zespół ma 30,34 ha powierzchni. Większość terenu Doliny Gościnnej to grunty prywatne, niewielki obszar należący do miasta stanowi część lasu komunalnego i jest objęty - zgodnie z obowiązującą od stycznia 2021 r. ustawą o lasach - planem urządzenia lasu.

Ze względu na charakter miejsca i jego ważne funkcje ekologiczne, Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej nie zamierza traktować lasów położonych w dolinie jako lasów produkcyjnych. Dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania doliny w jak najlepszym stanie, prowadzona jest - w minimalnym zakresie - zrównoważona gospodarka leśna, mająca na celu ukształtowanie struktury lasu w sposób oraz w tempie zapewniającym trwałe zachowanie jego bogactwa biologicznego, potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania - teraz i w przyszłości - wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji, bez szkody dla innych ekosystemów.

Od stycznia br. za bezpieczeństwo na terenie lasu w Dolinie Gościnnej odpowiada leśniczy miejski. Z uwagi na liczne wiatrołomy zawieszone nad ścieżkami spacerowymi oraz w związku z zagrożeniem pożarowym zwiększonym przez zalegający susz, las powinien zostać całkowicie zamknięty dla odwiedzających. Po konsultacjach leśniczego z ogrodnikiem miejskim, mając na uwadze dobro przyrody oraz korzystających z terenu mieszkańców, podjęta została decyzja o doprowadzeniu do usunięcia wszystkich zagrożeń w tym lesie bez zamykania go.

Usuwane są drzewa w postaci wiatrołomów, pni mogących doprowadzić do niekontrolowanego spiętrzenia wody oraz nagromadzonego suszu stwarzającego zagrożenie pożarowe. Przed pracami teren sprawdzany jest pod względem przyrodniczym i ornitologicznym. Wszystkie zbutwiałe pnie oraz część zdrowych są pozostawiane w celu wytwarzania naturalnej próchnicy oraz tworzenia siedlisk dla zwierząt i grzybów. Obumarłe drzewa, które podczas naturalnego wywrotu nie upadną w zasięgu ścieżek spacerowych, również są pozostawiane. Wywrócone drzewa, które znajdują się w zbyt dużym zagęszczeniu, są wywożone poza las, cechowane oraz przygotowane do sprzedaży - co jest wymogiem ustawowym. Przy okazji likwidowane są dzikie wysypiska śmieci, a teren wraz z korytem potoku jest sprzątany.
Leśniczy planuje w okresie jesiennym zawieszenie w lesie budek lęgowych dla ptaków.
Prowadzone prace porządkowe nadzorują miejskie służby leśne, ogrodnik miejski oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM.

W związku z trwającymi pracami częściowo ograniczony został wstępu na teren leśny. Po zakończeniu robót kilka miesięcy potrwa odbudowa warstwy podszytu, który potrzebuje czasu na odrodzenie się. Po tym czasie dolina będzie jeszcze bardziej gościnna - zarówno pod względem przyrodniczym, jak i bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o lasach, podstawowym zadaniem zarządcy jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowane w oparciu o plany urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:
  • zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowie człowieka oraz równowagę przyrodniczą;
  • ochrony lasów, zwłaszcza ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe i potrzeby nauki;
  • ochrony gleby i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
  • ochrony wód powierzchniowych, głębinowych i retencji zlewni;
  • produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.