bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 8 czerwca 2021
  • wyświetleń: 644

Sztuka polubownego rozwiązywania sporów prawnych. Co warto wiedzieć o mediacjach?

Materiał partnera:

Sytuacje konfliktowe stanowią nieodłączną część codzienności. Próba sformułowania wielostronnej umowy, próba zmiany warunków współpracy w trakcie jej trwania, subiektywne poczucie krzywdy, brak świadomości pełnych następstw pewnych kroków. To tylko niektóre, bardzo ogólne przykłady okoliczności, w których kiełkują spory prawne. Istnieje kilka dróg ich rozwiązania - agresywne oraz polubowne. Prawnicy zdecydowanie rekomendują, aby zaczynać od drugiej z wymienionych opcji.

Sztuka polubownego rozwiązywania sporów prawnych. Co warto wiedzieć o mediacjach?


Mediacje są tańsze, szybsze, prostsze i mniej sformalizowane, niż rozstrzygnięcie sprawy przez sądPróba wypracowania kompromisu, który usatysfakcjonuje wszystkie zaangażowane strony, wymaga specyficznych umiejętności. Uczestnicy negocjacji starają się zaakcentować własne racje i punkt widzenia, często tracąc z oczu wspólny interes. Tymczasem warto pochylić się nad wszystkimi okolicznościami, wyszukać kwestie priorytetowe dla każdego z osobna. Często w trakcie mediacji okazuje się, że godząc się na pewne ustępstwa w jednym, mniej istotnym dla siebie obszarze, można liczyć na zejście z żądań drugiej strony w sprawie kluczowej. To bezstronny mediator ma za zadanie wyłapać te niuanse i podpowiedzieć optymalne rozwiązanie. Innymi słowy: każdy z podmiotów kładzie akcent na nieco inne rzeczy, co należy wykorzystać do osiągnięcia porozumienia. Eksperci z Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy podkreślają, że nigdy nie jest za późno na przeprowadzenie mediacji. Można je zorganizować zamiast oddawania sprawy do sądu, jak również już w trakcie postępowania sądowego.

Żadne warunki ugody nie zostaną narzucone z góry, bez zgody zaangażowanych stronRezultaty procesu są trudne do przewidzenia. Nawet dla najbardziej doświadczonych prawników. Stosując pokerową metaforę: grając ostro o wszystko, choćby z pełnym przekonaniem o słuszności swoich argumentów, można skończyć kompletnie z niczym. Próba pertraktacji za pośrednictwem mediatora wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem. Oczywiście nie ma żadnego przymusu, aby wypracowane w polubownych rozmowach propozycje przyjmować. Bez szczerych intencji do osiągnięcia kompromisu i współpracy, mediacje okażą się jedynie stratą czasu i pieniędzy. Prawnicy podkreślają, że nastawienie uczestników kolejnych spotkań ma decydujące znaczenie dla końcowego rezultatu. O tym, jak przebiegają takie negocjacje, można przeczytać na stronie https://www.i-kancelaria.pl/ - tam też znajduje się kilka porad odnośnie postępowania pojednawczego. Warto sprawdzić, co na ten temat mają do powiedzenia sami mediatorzy sądowi.