bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 maja 2021
  • wyświetleń: 8117

Bielsko-Biała na szóstym miejscu ogólnopolskiego rankingu miast

11 maja podczas Konferencji Miasta Zrównoważone zaprezentowano zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Bielsko-Biała zajęło w nim pierwsze miejsce w województwie śląskim i 6. miejsce w skali kraju.

Reklama

bielsko, biała, dron, hulanka
Bielsko-Biała na szóstym miejscu ogólnopolskiego rankingu miast · fot. UM Bielsko-Biała


Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto interesujące i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Pozycję lidera w klasyfikacji ogólnej drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis utrzymuje Warszawa. Co ciekawe, aż 15 spośród ocenianych jednostek to miasta z terenu województwa śląskiego, które w efekcie transformacji gospodarczej stanęły przed koniecznością zdefiniowania na nowo swojej funkcji i tożsamości. Miasta te przeszły ogromną przemianę, stawiając czoła licznym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Wyniki Bielska-Białej (6. pozycja) i Katowic (13. pozycja) pokazują, że podejmowanie działań na rzecz zrównoważonej urbanizacji, inwestowanie w ochronę środowiska i dialog z mieszkańcami to właściwy kierunek w polityce miejskiej.

Jak wynika z raportu, Bielsko-Biała postrzegane jest jako miasto dynamicznie rozwijające się w sferze gospodarczej i przyjazne inwestorom. Inwestycje władz miejskich w rozbudowę układu komunikacyjnego, rozwój obiektów kulturalnych i sportowych, rewitalizację przestrzeni miejskiej, rozwój terenów zieleni i rekreacji wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie realizacji jest projekt Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej, który znacząco poprawi stan terenów zieleni w mieście. Prace obejmują kilkanaście lokalizacji w całym mieście i przewidują m.in. zagospodarowanie terenu ujścia potoku Straconka do rzeki Białej z ukierunkowaniem na funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, rewitalizację Lasu Cygańskiego, dzięki czemu jego infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb użytkowników.

ranking


Na rozwój terenów zieleni i ich wzbogacenie ukierunkowany jest też jeden ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2021 pn. 332 drzewa i 5 gałęzi. Projekt zakłada m.in. posadzenie na terenach miejskich 332 drzew, stworzenie dwóch skwerów, budowę strefy do biegów przeszkodowych, a także lapidarium. Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym podczas obchodów 18. Święta Drzewa w Bielsku-Białej w 2020 r. był mural, do malowania którego użyto farb neutralizujących zanieczyszczenia powietrza. Mural pokrywa 100 m ściany jednej z bielskich kamienic i jego efektywność w unieszkodliwianiu zanieczyszczeń porównywalna jest do lasu o tej samej powierzchni - zapisano w raporcie oceniając Bielsko-Białą.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podstawą jego budowy jest zbiór wskaźników szczegółowych, które przyporządkowano do jednego z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: społeczeństwa, środowiska i gospodarki. W obrębie każdego z trzech obszarów wyodrębnione zostały dziedziny - łącznie określono 19 dziedzin i zdefiniowano 45 wskaźników szczegółowych.

Źródłem danych dla zdecydowanej większości (41 wskaźników) jest Bank Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano także dane pozyskane z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz stron internetowych miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych (dla 2 wskaźników). Źródłem danych dla wskaźnika dotyczącego zdawalności egzaminów maturalnych były raporty publikowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). Dane udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) stanowiły podstawę oceny jakości powietrza w miastach.

- Ranking jest znakomitym sprawdzianem dla władz miejskich, pokazującym, jak w przeciągu ostatnich kilku lat poszczególne miasta radziły sobie w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju. Walka z zanieczyszczeniem powietrza, skutkami zmian klimatu, nadmiernym zużyciem zasobów, konieczność poprawy jakości środowiska czy starzenie się społeczeństwa to istotne wyzwania, jakie stoją przed włodarzami miast - mówi prezes zarządu Arcadis Jarosław Miziołek.

ab / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.