bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 maja 2021
  • 9 maja 2021
  • wyświetleń: 4328

Na renowację kamienic wydadzą w tym roku co najmniej 25 mln zł

Co najmniej 15 projektów za kwotę ponad 25 mln zł z Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) będzie realizowanych w 2021 roku. W 2020 udało się zrealizować 8 przedsięwzięć. Możliwość realizacji PROM na ten rok przedłużyła Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Na renowację kamienic wydadzą w tym roku minimum 25 mln zł
Kamienica przy ul. Rynek 11 · fot. UM Bielsko-Biała


- Na sesji 18 lutego radni przyjęli sprawozdanie za lata 2019-2020 z realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013) sporządzone przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Z informacji otrzymanych od projektodawców wynika, że epidemia koronawirusa niekorzystnie wpłynęła na realizację zaplanowanych projektów. Część z nich nie mogła być wykonana ze względu na ograniczenia, część podmiotów ze względów ekonomicznych wstrzymało działania - informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

- Ponadto projektodawcy, którzy planowali pozyskać finansowanie z Unii Europejskiej jako beneficjenci programów operacyjnych, otrzymali - na podstawie ustawy z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 - instrumenty prawne do modyfikowania umów i decyzji o dofinansowaniu na etapie realizacji projektów, w celu dostosowania ich warunków do zmian wynikających z epidemii. Wszystko to miało wpływ na założone w PROM terminy realizacji. Aby umożliwić projektodawcom dalsze korzystanie z finansowania UE (np. w ramach wciąż dostępnych środków z pożyczki rewitalizacyjnej - działanie 10.4 RPO WSL na lata 2014-2020), bielska Rada Miejska podjęła uchwałę o kontynuacji w 2021 roku działań ujętych w PROM i wydłużeniu ich realizacji do końca bieżącego roku - dodaje bielski Ratusz.

Dokument został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - i 9 marca br. wpisany do wykazu programów rewitalizacji. Pozwala to projektodawcom na ubieganie się o środki finansowe z funduszy UE, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Na renowację kamienic wydadzą w tym roku minimum 25 mln zł
Kamienica przy ulicy Wzgórze 11 · fot. UM Bielsko-Biała


Najważniejsze cele rewitalizacji to rozwój infrastrukturalno-przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, aktywizacja gospodarcza obszarów rewitalizowanych oraz zapobieganie problemom społecznym i patologiom na obszarach objętych rewitalizacją.

Do Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013) zostało wpisanych 70 projektów, z czego planowanych do realizacji jest nadal 65. Realizacja 5 projektów ujętych w PROM pod nr 6, 7, 9, 11 i 18 będzie kontynuowana w ramach kompleksowego projektu wpisanego w PROM pod nr 67 i 68 PROM pn.: Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap I i II przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. ZGM realizuje też projekt Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej. W związku z powyższym łączna wartość planowanych projektów ujętych w PROM uległa zwiększeniu z kwoty 404 418 284,80 zł do kwoty 509 179 094,52 zł.

W ramach projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego…" w 2021 roku ZGM zlecił wykonanie remontów trzech lokali chronionych. Będą to lokale przy ulicach Michała Grażyńskiego 31/1, Pocztowej 26/3 i Zdrojowej 4/2. W tym roku zakończą się rozpoczęte wcześniej remonty budynków przy ul. Żywieckiej 131, Karpackiej 170 i Cieszyńskiej 31a. Powstaną w nich w pełni wykończone lokale socjalne. Np. budynek przy ul. Cieszyńskiej 31A zostanie wyposażony w windę, co zapewni dostęp do wszystkich lokali dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Na renowację kamienic wydadzą w tym roku minimum 25 mln zł
Siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 13 · fot. UM Bielsko-Biała


Natomiast w ramach projektu "Nowe życie w starych - nowych budynkach" jeszcze w tym roku zostaną zakończone kompleksowe remonty konserwatorskie budynków przy ul. Rynek 11, Wzgórze 11, 11 Listopada 20 i 22. Najbardziej, w ocenie ZGMu, wyczekiwane prace odbywają się w budynkach przy ul. 11 Listopada - głównym deptaku miasta. Rozpoczęły się także remonty przy ul. Jana III Sobieskiego 13.
W tym roku rozpoczną się także zadania zlecone do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawcy najpierw przygotują dokumentację projektową, a następnie w oparciu o nią zostaną przeprowadzone remonty konserwatorskie budynków przy ul. Jana III Sobieskiego 2-4 i 19, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. Cieszyńskiej 18, przy Rynku 32 i pl. św. Mikołaja 7.

W latach 2019-2020 w ramach projektu Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej wyremontowane zostały dwa lokale mieszkalne przy ul. Przechód 1/4 i ul. Komorowickiej 16/4 z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Ponadto roboty budowlane odbyły się w budynkach przy ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170. Wykonano roboty przy ul. 11 Listopada 65a z przeznaczeniem na lokal chroniony i w budynkach przy ul. Jana Kochanowskiego 1a i 5a. Rozpoczęto realizację prac w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową dla nowych lokalizacji: przy ul. Cieszyńskiej 31a, ul. 11 Listopada 65a oraz ul. Zdrojowej 4/2-2a, ul. Pocztowej 26/3, ul. Piotra Bardowskiego 4/5 i ul. Michała Grażyńskiego 31/1. Powstało również studium wykonalności dla budynku przy ul. Wyzwolenia 6A, gdzie planowany jest remont elewacji i dachu.

W ramach projektu "Nowe życie w starych - nowych budynkach..." w 2020 roku dla części budynków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dla części budynków opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności. Ogłoszone zostały również postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozwolenia na budowę doczekał się projekt remontu elewacji i dachu w kamienicy przy ul. Komorowickiej 8. Na tym samym etapie jest przedsięwzięcie przygotowywane w kamienicy przy ul. Komorowickiej 10.

Inne duże projekty rewitalizacyjne to Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Rehabilitacji i Profilaktyki. W ramach Inkubatora… Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki kompleksowo wyremontowało trzecie piętro o powierzchni ok. 700 m kw. swojej siedziby przy ul Stefanii Sempołowskiej 13. Wymieniona została stolarka okienna oraz wyremontowano część elewacji. W sumie do użytkowania oddano 14 nowych pomieszczeń. Po zakończeniu remontu przestrzeń ta zostanie przeznaczona pod funkcjonowanie teatru społecznościowego z udziałem podopiecznych stowarzyszenia.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.