Reklama

Wiadomości

  • 10 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2984

Ogródki na Rynku będą bardziej ukwiecone. Miasto da rośliny

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku, przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod tzw. ogródki gastronomiczne na Rynku. Do ustnej licytacji stanęło dziewięciu przedsiębiorców. W ogródkach będzie w tym roku więcej żywej zieleni.

Starówka, Rynek
Widok na Rynek bielskiej Starówki · fot. MZD w Bielsku-Białej


Wyjściowa wysokość opłat za dzierżawę modułów (od 27,4m² do 58,7m²) jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna cena dzierżawy wynika jednak z licytacji.

Do przetargu zgłosiło się mniej oferentów, niż miasto zaoferowało modułów do wynajęcia. Miejsc jest 13, uczestników przetargu było dziewięciu; być może dlatego konkurencja była na tyle stonowana, że kwoty wyjściowe wzrosły najczęściej o jedno tzw. postąpienie, czyli w tym wypadku o 50 zł. Wylicytowane miesięczne stawki dzierżawy mieszczą się w granicach od 1250 zł za moduł o powierzchni 27,4 m² do 2650 zł za moduł największy - o powierzchni 58,7 m².

W tym roku regulamin przetargu wprowadził kilka istotnych zmian mających ułatwić funkcjonowanie dzierżawcom, szczególnie w sytuacji nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii. Najważniejsza z nich dotyczy okresu obowiązywania umowy. Zwycięzcy licytacji, podpisując umowę, będą uprawnieni do dzierżawy terenu pod ogródki przez okres trzech lat (od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2023 z wyłączeniem miesięcy zimowych, wczesnowiosennych i późnojesiennych). Do tej pory przetarg odbywał się co roku, co umożliwiało częstszą zmianę ceny dzierżawy. Ważne również, że w sytuacji przedłużającego się sezonu (np. ciepłej i długiej jesieni) przedsiębiorcy będą mogli na pisemny wniosek dodatkowo wydłużyć okres dzierżawy o kolejne miesiące.

Podobnie jak poprzednio, kwotę dzierżawy podzielono na miesięczne raty. Dzięki temu, w sytuacji obowiązywania kolejnych ogólnokrajowych czy regionalnych restrykcji przekładających się w sposób bezpośredni na zakaz handlu, najemcy nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat dzierżawnych za ten okres.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, wynikających ze znowelizowanej ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem Covid-19, jednak, wychodząc naprzeciw postulatom bielskich przedsiębiorców, prezydent Bielska-Białej - zarządzeniem z grudnia 2020 r. - obniżył czynsz dzierżawny do 31 marca br. do wysokości symbolicznego 1 zł netto dla przedsiębiorców spełniających określone wymagania (m.in. udokumentowany spadek przychodów). W odpowiedzi na zgłoszoną podczas sesji Rady Miejskiej 18 marca interpelację trzech radnych, prezydent Jarosław Klimaszewski nie wykluczył możliwości przedłużenia okresu obowiązywania tego wsparcia. Warunkiem niezbędnym jest jednak zniesienie obowiązujących obostrzeń, bowiem póki co gastronomia wciąż funkcjonuje w reżimie zakazującym spożycia potraw i napojów na miejscu.

Ostatnią nowością wprowadzoną w tym roku do ogródków gastronomicznych na bielskim rynku jest ich ukwiecenie. Po spotkaniu samorządowców z przedsiębiorcami prowadzącymi tu działalność, prezydent miasta zaproponował rozwiązanie ograniczające ich koszty do minimum. W ramach regulaminu przetargu dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej specjalnie przygotowane donice z kwiatami. Przekazanie odbędzie się protokolarnie, z wyszczególnieniem liczby roślin oraz ich gatunków i odmian. Miasto sfinansuje zakup donic i kwiatów oraz ich dostarczenie. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała jedynie pielęgnacja roślin oraz dbanie o wygląd i porządek powierzonych waz i donic oraz najbliższego otoczenia.

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.