Wiadomości

  • 1 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 3259

Są udogodnienia dla właścicieli ogródków gastronomicznych

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod działalność trzynastu tzw. ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na rynku bielskiej Starówki. W postępowaniu przeprowadzonym w formie ustnej licytacji uczestniczyło dziewięciu przedsiębiorców.

ogródek, rynek
Są udogodnienia dla właścicieli ogródków gastronomicznych · fot. bielsko.info


Wyjściowa wysokość opłat za dzierżawę modułów (od 27,4m² do 58,7m²) jest analogiczna do wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostateczna cena dzierżawy wynika jednak z licytacji. Jak już wspomniano do przetargu zgłosiło się mniej oferentów, niż miasto zaoferowało modułów do wynajęcia.

- Być może dlatego konkurencja wśród przedsiębiorców okazała się na tyle stonowana, że kwoty wyjściowe zostały przez nich podbite najczęściej o jedno tzw. postąpienie, czyli w tym wypadku 50 zł. Wylicytowane miesięczne stawki dzierżawy mieszczą się w granicach od 1250 zł za moduł o powierzchni 27,4 m² do 2650 zł moduł największy o powierzchni 58,7 m² netto - zwraca uwagę Miejski Zarząd Dróg.

W tym roku regulamin przetargu wprowadził kilka istotnych zmian mających ułatwić funkcjonowanie dzierżawcom, szczególnie w sytuacji nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii. Najważniejsza z nich dotyczy okresu obowiązywania umowy. Zwycięzcy licytacji, podpisując umowę, będą uprawnieni do dzierżawy terenu pod ogródki przez okres trzech lat (od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2023 z wyłączeniem miesięcy zimowych, wczesnowiosennych i późnojesiennych). Do tej pory przetarg odbywał się co roku, co umożliwiało częstszą zmianę ceny dzierżawy. Ważne również, że w sytuacji przedłużającego się sezonu (np. ciepłej i długiej jesieni) przedsiębiorcy będą mogli na pisemny wniosek dodatkowo wydłużyć okres dzierżawy o kolejne miesiące.

Podobnie, jak poprzednio, kwotę dzierżawy podzielono na miesięczne raty. Dzięki temu, w sytuacji możliwego wprowadzenia kolejnych ogólnokrajowych czy regionalnych restrykcji przekładających się w sposób bezpośredni na zakaz handlu, najemcy nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat dzierżawnych za ten okres.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, jakie ustawodawca przewidział w znowelizowanej ustawie o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, jednak wychodząc naprzeciw postulatom bielskich przedsiębiorców prezydent miasta swoim zarządzeniem z grudnia 2020 r. po spełnieniu określonych wymagań (m.in. udokumentowania spadku przychodów) do 31 marca br. obniżył czynsz dzierżawny do wysokości symbolicznego 1 zł netto.

W odpowiedzi na zadaną 18 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej interpelację trzech radnych, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski nie wykluczył możliwości przedłużenia okresu obowiązywania tego wsparcia. Warunkiem niezbędnym jest jednak zniesienie obowiązujących obostrzeń, bowiem póki co gastronomia wciąż funkcjonuje w reżimie zakazującym spożycia potraw i napojów na miejscu.

Ostatnią nowością wprowadzoną w tym roku do ogródków gastronomicznych na bielskim rynku jest ich ukwiecenie. Po spotkaniu samorządowców z przedsiębiorcami prowadzącymi tu działalność, prezydent miasta zaproponował rozwiązanie ograniczające ich koszty do minimum. W ramach regulaminu przetargu dzierżawca otrzyma od Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej specjalnie przygotowane donice z kwiatami. Przekazanie odbędzie się protokolarnie z opisem ilości poszczególnych gatunków i odmian. Zakup donic i kwiatów oraz ich dostarczenie leżą po stronie miasta. Do obowiązków dzierżawcy będzie należała jedynie pielęgnacja roślin oraz dbanie o wygląd i porządek powierzonych waz i donic oraz najbliższego ich otoczenia.

mp / bielsko.info

źródło: MZD Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.