bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 1 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 4377

Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Za odmowę udziału - kara grzywny

Dziś ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkiem udziału w spisie objęci są wszyscy dorośli obywatele, a odmowa udziału zagrożona jest karą grzywny. NSP będzie prowadzony do 30 czerwca.

spis
Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Za odmowę udziału - kara grzywny


Zaplanowany na 2021 rok Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie realizowany metodami samospisu internetowego (CAWI) - jest to obowiązkowa forma - oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) i
metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze - bezpośrednio i telefonicznie.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Samospisu można dokonać za pomocą aplikacji na stronie internetowej spis.gov.pl.

mp / bielsko.info, źródło: GUS

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.