bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 19 marca 2021
  • wyświetleń: 423

Ranking funduszy

Materiał partnera:

Gdy rozważamy rozpoczęcie inwestycji na rynku kapitałowym, naszym pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie jak wygląda ranking funduszy inwestycyjnych. Trzeba to jednak zrobić krok po kroku, a nie zdać się na proste porównanie.

Ranking funduszy


Choć ranking funduszy inwestycyjnych zawsze, siłą rzeczy, odzwierciedla przeszłość i nie musi się powtórzyć w przyszłości, to jednak jest dla początkującego inwestora istotną wskazówką. Nim jednak skupimy się na rankingu, który przedstawia pozycję konkretnych funduszy sprawdźmy, jak wygląda ranking funduszy inwestujących w poszczególne klasy aktywów. Zobaczmy, czy w minionym miesiącu więcej zarabiały fundusze inwestujące w akcje, czy raczej fundusze dłużne.

Tu ważne zastrzeżenie - z reguły wyższe stopy zwrotu dają dobre fundusze inwestycyjne akcyjne niż nawet najlepsze dłużne. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w akcje zawsze, z definicji, jest dużo bardziej ryzykowna. Oznacza to, jeśli brać pod uwagę praktykę kilku ostatnich lat, że ceny akcji mogą się wahać i czasem notować nawet duże spadki. To oznacza, że spadają wyceny również naszych aktywów, czyli zainwestowanych pieniędzy. Początkujący inwestorzy mają z tym z reguły problem. Z kolei fundusze dłużne zazwyczaj wykazują się większą stabilnością. Czasem ich wyceny również spadają, ale nie są to spadki duże, a więc mniej stresujące. Jeśli więc nasz prywatny ranking funduszy wykazał, że wprawdzie więcej możemy zarobić na funduszu akcyjnym, ale różnica w porównaniu z funduszem dłużnym jest niewielka, to - przynajmniej na początku - lepiej zainwestować w ten drugi. To sposób na oswojenie się z rynkiem kapitałowym.

Ten podział nie jest zresztą zero-jedynkowy. Na rynku jest sporo funduszy łączących obie klasy aktywów, czyli inwestujących zarówno w akcje, jak i obligacje. Jeśli tylko owe obligacje są bezpieczne, co w praktyce oznacza, że zarządzający inwestuje w obligacje skarbowe bądź dużych, międzynarodowych korporacji o ustabilizowanej pozycji na rynku, to najlepiej przeanalizować ranking funduszy tego rodzaju. Wówczas będziemy mieli poczucie większego bezpieczeństwa i stabilności niż inwestując w fundusze akcyjne, a jednocześnie wypracowana przez fundusz stopa zwrotu będzie wyższa niż dłużnego klasyka.

Jeśli już zdecydujemy się na wybraną klasę aktywów, wówczas musimy poddać dokładnej analizie ranking funduszy. Pamiętajmy jednak, że o ostatecznej decyzji nie powinien decydować ranking obrazujący zachowanie funduszy w ostatnim miesiącu, kwartale czy półroczu. Koniecznie trzeba przeanalizować ranking funduszy, który przedstawia wyniki za ostatnie trzy lata. Ten ranking pokaże, które fundusze mają ustabilizowaną politykę inwestycyjną, co zawsze dobrze rokuje na przyszłość. Wszystko inne byłoby nie inwestowaniem, a uprawianiem hazardu. Może to i przyjemne, ale ponad zdrowy rozsądek ryzykowne.