bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 26 lutego 2021
  • wyświetleń: 1985

Bielskie wysypisko nadal “produkuje” brzydkie zapachy

Kilkadziesiąt interwencji zgłosili mieszkańcy Bielska-Białej w 2020 roku ws. uciążliwości związanych z odorem, jaki wydobywa się z miejscowego składowiska odpadów komunalnych. Co prawda jego pracownicy podejmują kolejne zabiegi, by ograniczyć problem, to jednak według władz miasta rozwiązaniem byłaby jedynie budowa spalarni.

wysypisko, ZGO
Bielskie wysypisko nadal “produkuje” brzydkie zapachy · fot. bielsko.info


O podanie informacji na temat ilości zgłoszeń mieszkańców w roku 2020 o uciążliwościach odorowych związanych z funkcjonowaniem wysypiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej poprosił radny Andrzej Gacek. Przedstawiciel bielszczan poprosił także o podanie informacji, o zasadności tych zgłoszeń oraz podjętych czy zaplanowanych w przyszłości działaniach zmniejszających uciążliwości.

Jak wynika z danych podanych przez Ratusz, do bielskiego sanepidu w 2020 roku nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące odoru z wysypiska. Natomiast Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego otrzymał 10 zgłoszeń a do straży miejskiej zgłoszono 6 interwencji. Z kolei Zakład Gospodarki Odpadami otrzymał 52 zgłoszenia na uciążliwości odorowe. Większość ze wszystkich zgłoszeń była kierowana w miesiącach letnich. Ponadto z przeprowadzonej przez urzędników analizy wynika, że około 10 procent zgłoszeń nie dotyczyło uciążliwości mogących mieć źródło w pracy zakładu.

- W 2020 roku wybudowano dodatkowe studnie i studnię igłową oraz podłączono je do istniejącego systemu odgazowania składowiska, zamontowano także pochodnie dopalające biogaz, który nie może zostać ujęty przez system odgazowania. Zastosowano też miejscowe dozowanie środka dezodorującego i przeprowadzono wapnowanie składowiska - wylicza Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodaje, ZGO w 2021 roku planuje wymienić złoża głównego biofiltra instalacji kompostowania oraz remont wraz z modernizacją układu podczyszczania ścieków z kompostowni.

- Składowanie odpadów jest najmniej pożądaną dla środowiska formą ich unieszkodliwiania, którą zgodnie z prawem należy eliminować na rzecz innych metod zagospodarowania odpadów poprzez odzyskanie z nich energii. Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów pozwoliłaby w stosunkowo krótkim czasie ograniczyć do minimum ilość składowanych odpadów, co bezpośrednio wpłynęłoby na sytuację związaną z powstaniem uciążliwości wynikających z rozkładania się odpadów na składowisku - podkreślił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.