bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 24 lutego 2021
  • wyświetleń: 803

Pracownicze plany kapitałowe. Wymagane działanie już dla najmniejszych firm zatrudniających pracowników.

Materiał partnera:

W ostatnim czasie dużo się słyszy o dodatkowym wsparciu pracowników czy to z racji pandemii czy przyszłej emerytury. W miarę nowym zagadnieniem są Pracownicze Plany Kapitałowe. Czego tak naprawdę służą? Przede wszystkim systematycznemu odkładaniu pieniędzy na „później”. Części składowe są tak podzielone że część kwoty przekazuje pracownik a części jego pracodawca plus bonus od państwa, co zatem rodzi kolejne obowiązki względem prowadzących własne biznesy i zatrudniających pracowników.

Plan wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych został podzielony na 4 etapy:
  • od lipca 2019 jako pierwsze przystąpiły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018).
  • od stycznia 2020 - II etap wdrożenia PPK objął firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019).
  • od lipca 2020 - III etap włączył firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019).
  • od stycznia 2021 - IV etap - wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).


Ostatni etap wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadza w życie obowiązek ich tworzenia w mikroprzedsiębiorstwach.Jednak czy każdy mikroprzedsiębiorca musi wprowadzać PPK w swojej firmie?

Tak, jeżeli choć jeden z jego pracowników wyraził chęć uczestnictwa w programie.
Nie, jeżeli wszyscy pracownicy złożyli wniosek o braku chęci uczestnictwa w programie.

W momencie kiedy wszyscy pracownicy zrezygnują z dokonywania wpłat na PPK przedsiębiorca nie musi podpisywać umowy z instytucją finansową. Jednak pracodawca jest zobowiązany na przedstawieniu dostępnych materiałów na temat PPK pracownikom jak i w pewnym sensie przeszkolenie ich z tego tematu gdyż tylko wtedy mogą podjąć obiektywną decyzję o chęci uczestnictwa lub rezygnacji.
Najlepszą formą przeszkolenia i zabezpieczenia się pracodawcy przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy jest wysłanie pracowników na darmowe webinaria po których są przyznawane bezpłatne certyfikaty które potwierdzają uczestnictwo w takim szkoleniu. W przypadku rezygnacji i niepodpisania umowy pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, jest on zabezpieczony gdyż dochował wszelkich obowiązków wynikających z przedstawieniem sytuacji pracownikom.

Jednak gdy choć jedna osoba wyrazi chęć uczestnictwa w programie, przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy z instytucją finansową. Wprowadzenie PPK wiąże się z:
  • przeszkoleniem pracowników
  • wybranie po konsultacji z pracownikami instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki
  • podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników


Dalsze części dotyczą dokumentacji PPK jej prowadzenia, archiwizowania oraz obliczania i odprowadzania odpowiednich składne na rzecz instytucji prowadzącej. W wszystkich wyżej wymienionych czynnościach pomoże dobrze przeszkolone biuro rachunkowe lub biuro podatkowe.

Kiedy wprowadzać Pracownicze Plany Kapitałowe?Etap związany z przystąpieniem do programu mikroprzedsiębiorstw przewiduje dwie daty:
23 kwietnia 2021 r. jako datę do której należy podpisać umowę o zarządzanie
10 maja 2021 r. jako datę do której należy podpisać umowę o prowadzenie
Umowa o zarządzanie powinna być zawarta z wybraną instytucją finansową w postaci elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
Umowę o prowadzenie zawierana jest w imieniu i na rzecz wszystkich Pracowników.
Biura rachunkowe jak i podatkowe zatrudniają wysokiej klasy specjalistów którzy uproszczą proces związany z przyjęciem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dlatego będą pomocną dłonią wyciągniętą w stronę przedsiębiorców. PPK wydają się skomplikowaną sprawą ale z odpowiednią pomocą radcy prawnego lub księgowego będą dodatkowym atutem dla pracowników.źródło:
www.bazadoradcow.pl
www.e-pok.pl