bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 lutego 2021
  • wyświetleń: 1052

Będą wspólne działania UM i Grupy Kęty ws. rodzinnej pieczy zastępczej

List intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Bielsku-Białej podpisali 10 lutego prezydent miasta Jarosław Klimaszewski i prezes fundacji "Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia" Monika Sobczak. Podpisanie dokumentu odbyło się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 Słoneczny Dom przy ul. Cygańskiej.

Będą wspólne działania UM i Grupy Kęty ws. rodzinnej pieczy zastępczej
Będą wspólne działania UM i Grupy Kęty ws. rodzinnej pieczy zastępczej · fot. UM Bielsko-Biała


- Robicie państwo świetną robotę - mówił do przedstawicieli fundacji prezydent Jarosław Klimaszewski. - Robicie coś, co robi też samorząd, czyli wychodzicie poza zwykłe obowiązki - u nas nazywa się to działanie społeczne, a w przypadku firm jest to społeczna odpowiedzialność biznesu. Żeby zacieśnić naszą współpracę, warto ją nieco sformalizować i rozwijać dla tych, którzy jej potrzebują. Chcemy ułatwiać start w dorosłe życie tym, którzy wychowywali się w trudnych warunkach - tłumaczył włodarz miasta.

- Dobrze, że spotykają się silni partnerzy. Razem możemy wypracować dobre rozwiązania. My mamy chęci, mamy intuicję, samorząd ma wiedzę - mam nadzieję, że jak to połączymy, uda się nam wypracować model wzorcowy. Może nawet model - niech to będzie nasza ambicja - który będzie powielany w Polsce - mówiła Monika Sobczak.

List intencyjny dotyczy wymiernej pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom wychowującym się w takich rodzinach. W dokumencie czytamy bowiem o wsparciu remontów i wyposażenia mieszkania rodzinom zastępczym zawodowym (w tym przyznanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), celem poprawy warunków mieszkaniowych rodziny i dzieci oraz możliwości przyjęcia do rodziny kolejnego dziecka/dzieci, wsparcie w remontowaniu i wyposażeniu mieszkań wychowanków pieczy zastępczej rozpoczynających dorosłe życie czy wsparcie wychowanków pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym w postaci użyczenia mieszkania będącego w zasobach fundacji na czas oczekiwania wychowanka na mieszkanie.

Sygnatariusze listu intencyjnego chcą też pracować nad poszerzeniem możliwości zdobycia zatrudnienia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i pomocy w finansowaniu kursów podnoszących ich kwalifikacje. Chodzi o prawa jazdy, kursy językowe, korepetycje oraz kursy rozwijające zainteresowania dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków tej pieczy. W liście jest też mowa o pomocy w nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach losowych udzielanej dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej.

Strony porozumienia chcą też pracować nad stworzeniem wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych. W ramach zadania, w porozumieniu z lokalnymi szkołami średnimi z Bielska-Białej i okolic, pozyskanych zostanie 10 wolontariuszy. Będą oni wspierać rodziny zastępcze i ich podopiecznych w działaniach społecznych, kształtowaniu i formowaniu prawidłowych postaw życiowych, organizowaniu czasu wolnego, rozwijaniu pasji i zainteresowań - oraz pomagać dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji. Cel zadania to poprawa relacji interpersonalnych w rodzinach zastępczych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie u dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie motywacji do nauki, efektywne i aktywne spędzanie czasu wolnego. Powstaną też kampanie społeczne promujące rodzicielstwo zastępcze w Bielsku-Białej.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, fundacja deklaruje zaangażowanie finansowe umożliwiające realizację głównych obszarów działania i obsługę multimedialną. Miasto Bielsko-Biała udostępni zasoby będące w zarządzie samorządu, służące realizacji celów, w tym nośniki reklamowe, lokale Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz zaangażuje się finansowo, umożliwiając realizację głównych obszarów działania. Strony będą też poszukiwać kolejnych partnerów do współpracy.

Rodziny zastępcze w liczbach


W Bielsku-Białej funkcjonuje obecnie 125 rodzin zastępczych spokrewnionych, 47 rodzin zastępczych niezawodowych, 6 zawodowych, 3 rodziny zastępcze specjalistyczne, jedna o charakterze pogotowia rodzinnego, co w sumie daje 182 rodziny zastępcze wszystkich typów. W mieście istnieje również 6 rodzinnych domów dziecka, a łączna liczba dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka to 278 osób. W 2020 roku w Bielsku-Białej powstały dwie nowe zawodowe rodziny zastępcze, a z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do rodzin zastępczych zostało skierowanych 12 dzieci, to o 10 więcej niż rok wcześniej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej szkoli i zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym. Szkolenia dotyczą również rodzin wychowujących dzieci z FAS (ang. fetal alcohol syndrome, alkoholowy zespół płodowy, zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym - przyp. red.), ich diagnozę i wsparcie.

Miasto prowadzi działania na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. W minionym roku pozyskano środki zewnętrzne dla 171 rodzin zastępczych, kupując ich wychowankom 74 laptopy, 362 sztuki sprzętu multimedialnego, 9.600 maseczek, 49.700 rękawiczek, 480 litrów płynu do dezynfekcji. Wyposażono też dwa miejsca kwarantanny.

Warto podkreślić, że Bielsko-Biała jako jedno z nielicznych miast w Polsce wspiera rodziny zastępcze, realizując nie tylko świadczenia obligatoryjne dla rodzin, ale wszystkie świadczenia fakultatywne oraz podnosi wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Działania z Grupą Kęty SA


Podpisanie listu intencyjnego to nie pierwszy przejaw współpracy miasta z firmą Grupa Kęty SA. Cyklicznie organizowana jest Gwiazdka Dziecięcych Marzeń - wydarzenie świąteczne, w którym pracownicy Grupy Kęty stają się Mikołajami i spełniają marzenia spisane w listach od młodzieży. Dzięki współpracy z firmą organizowany jest też program mieszkanie usamodzielniania zakładający wsparcie wychowanków opuszczających Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 5 Słoneczny Dom. W latach 2018-2020 dwoje wychowanków korzystało z tej formy pomocy. Fundacja przekazuje również wsparcie finansowe i rzeczowe na remont pomieszczeń i doposażenie Słonecznego Domu w meble oraz sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz darowizn w postaci sprzętu komputerowego.

Kolejne działanie to program 16plus - indywidualna forma wsparcia wychowanków ukierunkowana na edukację oraz rozwijanie kwalifikacji zawodowych. W ramach programu młodzież otrzymuje finansowanie lub współfinansowanie na swoje cele edukacyjne, m.in. korepetycje z przedmiotów szkolnych (matematyka, języki obce), zakup programów komputerowych, kursy zawodowe (wizaż, grafika komputerowa), kurs prawa jazdy oraz rozwój zainteresowań (szkoła śpiewu). Ponadto młodzież uczestniczy w szkoleniach wyjazdowych rozwijających umiejętności społeczne. W ostatnich latach tematyka warsztatów dotyczyła między innymi przeciwdziałania mowie nienawiści, umiejętności autoprezentacji i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Fundacja prowadzi też program S jak Sztuka, który rozwija zainteresowania artystyczne podopiecznych. Dzięki niemu młodzież uczestniczy w warsztatach tematycznych - fotograficznych, filmowych - w formie stacjonarnej i wyjazdowej w Zakopanem czy w Bieszczadach. Od trzech lat organizowany jest również konkurs talentów, w którym młodzież prezentuje swoje umiejętności w różnych kategoriach artystycznych.

Jest też program Poznaj Grupę. Młodzież w nagrodę za osiągnięcia w nauce zwiedza europejskie stolice. Wychowankowie odwiedzili stolice Węgier, Czech, Włoch i Słowenii. Fundacja prowadzi także programy i wydarzenia sportowe oraz turystyczne, wśród nich są Korona Gór Polski, Turniej Blacmintona czy Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia. Pod patronatem fundacji młodzież uczestniczy w ogólnopolskich i lokalnych wydarzeniach Poland Business Run, biegu charytatywnym Super paka dla dzieciaka, Sprzątamy Beskidy z PTT, Rodzinny Rajd Rowerowy, Książka Wspiera bohatera, Rower pomaga i inne.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia jest organizacją pożytku publicznego. Powstała w 2011 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Grupa Kęty SA. Zgodnie ze swoim statutem, realizuje swoje działania na terytorium powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Jej zadaniem jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Fundacja stawia sobie również za cel również krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.