Reklama

Wiadomości

  • 18 grudnia 2020
  • 20 grudnia 2020
  • wyświetleń: 9976

Spółka Aqua S.A. przygotowuje się do wielkiej inwestycji

W latach 2021-2024 spółka Aqua S.A. wybuduje w Bielsku-Białej ponad 9,8 km sieci wodociągowej i zmodernizuje istniejącą sieć wodociągów na długości ponad 49 km. Zbuduje też ponad 17 km nowych sieci kanalizacyjnych i zmodernizuje prawie 9 km istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Spółka Aqua S.A. przygotowuje się do wielkiej inwestycji
Spółka Aqua S.A. przygotowuje się do wielkiej inwestycji · fot. UM Bielsko-Biała


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w gminie Bielsko-Biała przedłożyło prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aqua S. A. z prośbą o zatwierdzenie go poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Stało się to na ostatniej sesji RM w tym roku, 15 grudnia.

Jak wynik z planu, głównym celem modernizacji sieci wodociągowej jest poprawa jakości wody dostarczanej klientom oraz poprawa szczelności sieci, co wpłynie na zmniejszenie strat wody na przesyle i przez to oddziaływać będzie na racjonalizację wykorzystania zasobów wodnych.

Aqua planuje w latach 2021-2024 wybudować w Bielsku-Białej ponad 9,8 km sieci wodociągowej za sumę 4.415.500 zł i zmodernizować 49 km istniejącej sieci za kwotę 27.260.000 zł. Zbuduje też ponad 17 km nowych sieci kanalizacyjnych za 16.067.250 zł i zmodernizuje prawie 9 km istniejącej sieci kanalizacyjnej za 21.529.250 zł.

Nakłady na działania inwestycyjne Aquy - prowadzone m.in. w takich dzielnicach, jak Lipnik, Hałcnów, Kamienica i Wapienica - mają wynieść ponad 96,6 mln zł. Ze środków własnych spółka planuje przekazać na te cele 63,4 mln zł, ok. 22 mln zł to pożyczki bankowe, a ponad 11 mln zł będzie pochodzić z różnego rodzaju dotacji i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka poinformowała, że planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie Bielska-Białej w zakresie sprzedaży wody to około 8,5 mln m3 na rok, a w zakresie odbioru ścieków - ponad 11 mln m3 na rok.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w gminie Bielsko-Biała jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu Aquie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.