Reklama

Wiadomości

  • 10 grudnia 2020
  • wyświetleń: 3868

Planują modernizację linii kolejowej z Czechowic-Dziedzic do Zwardonia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na odcinku Czechowice - Dziedzice - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń na linii z Katowic do granicy ze Słowacją (nr 139). - Opracowanie studium to krok w kierunku usprawnienia podróży oraz przewozu ładunków na ważnej trasie dla regionu, kraju i międzynarodowych przewozów kolejowych - informuje kolejowa spółka.

tory, pociąg, pszczyna
Planują modernizację linii kolejowej z Czechowic-Dziedzic do Zwardonia · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach studium wykonalności przeanalizują możliwości modernizacji linii kolejowej nr 139 prowadzącej ze stolicy województwa śląskiego do granicy ze Słowacją. Prace studium obejmą odcinek od Czechowic-Dziedzic do Zwardonia. Uwzględnione będą przewozy w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Wykonawca studium ma zająć się także zagadnieniem ruchu transgranicznego ze stroną słowacką. Efektem przyszłej modernizacji byłoby skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa standardu podróży i zwiększenie dostępu do kolei.

- Istotnym działaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest wyprzedzające przygotowywanie projektów do realizacji przyszłych inwestycji. Podpisana umowa na trasie z Katowic przez Czechowice-Dziedzice do Zwardonia zapowiada pozytywne zmiany na kolejowych trasach województwa śląskiego i europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Budujemy kolej bardziej bezpieczną, komfortową i punktualną - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Linia kolejowa 139 jest jedną z ważniejszych na kolejowej mapie województwa śląskiego. Służy i pasażerom, jak i przewozom towarowym. Studium wykonalności poprzedza modernizację, która bezwzględnie usprawni transport w tym zakresie i przysłuży się do rozwoju tego regionu - powiedział Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.

- Realizujemy inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego, ale stale staramy się zwiększać możliwości sieci kolejowej i być przygotowanym do kolejnych inwestycji. Podpisana dziś umowa na studium wykonalności na odcinek Czechowice-Dziedzice - Zwardoń, pozwoli dobrze zaplanować kolejne projekty i rozwijać możliwości kolei zarówno w zakresie atrakcyjnych podróży jak i sprawnego transportu towarów - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace studialne określą zakres projektu, jego efektywność oraz koszty realizacji. Dokumentacja przedprojektowa pozwoli na wybór najbardziej korzystnego wariantu modernizacji linii kolejowej.

W ramach studium rozważane będzie dobudowanie drugiego toru lub mijanek na odcinku jednotorowym od Wilkowic Bystrej do Zwardonia. Takie rozwiązania pozwalają na zwiększenie przepustowości, a tym samym przejazd większej liczby pociągów i rozwój ekologicznego transportu kolejowego. Studium zakłada analizę trasy dla pociągów, które pojadą z większą niż obecnie prędkością, od 120 (towarowe) do 160 km/h (pasażerskie).

W planach studium uwzględniona ma być modernizacja stacji i przystanków na odcinku Czechowice-Dziedzice - Zwardoń. Zakładane warunki, to m.in. dostosowanie obiektów do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Przeanalizowana będzie również budowa nowych przystanków.

W ruchu towarowym zakłada się wydłużenie torów na stacjach, co pozwoli na przyjmowanie pociągów do 750 m. Warto tutaj również wspomnieć, że na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń kursują pociągi linii S5, która jest obsługiwana przez Koleje Śląskie. Według statystyk przewoźnika ta linia jest na drugim miejscu w województwie śląskim pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Żywiec - granica państwa" w ramach projektu "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów". Wartość umowy to ok. 3 mln zł ze środków budżetowych. Wykonawcą jest firma Arcadis. Prace studialne powinny zakończyć się w połowie 2022 roku. Po opracowaniu studium wykonalności możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych, a następnie prac budowlanych w nowej perspektywie finansowej.

mp / bielsko.info

źródło: PKP PLK

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.