Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 5 grudnia 2020
  • wyświetleń: 453

Jak przygotować się do budowy studni?

Materiał partnera:

Własne ujęcie wody to rozwiązanie bardzo opłacalne, a przy tym ekologiczne. Do jej budowy trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Przede wszystkim konieczna jest ocena gruntu pod kątem możliwości postawienia na niej studni, odpowiednie przygotowanie projektu, jak również dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności.

Decyzja o budowie studni a wybór wykonawcy
Nie zapomnij o formalnościach

Decyzja o budowie studni a wybór wykonawcyNiezależnie od tego, jakie powody skłaniają cię do rozważenia budowy własnej studni, przed podjęciem ostatecznej decyzji powinieneś ją dokładnie przemyśleć. Przede wszystkim chodzi o zdolność wybudowania jej w zaplanowanym przez ciebie miejscu oraz kosztowność tego procesu. W zakres usług hydrologicznych - https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/uslugi-geologiczno-wiertnicze/wiercenia-hydrogeologiczne/ wchodzi nie tylko samo wykonanie odwiertu, lecz także projektowanie ujęć wód podziemnych. Warto na początek skorzystać w konsultacji firmy profesjonalnie zajmującej się tego typu projektami, aby upewnić się, czy wykonanie odwiertu jest możliwe, ile będzie kosztować wykonanie studni, czy nie ma ryzyka większych komplikacji. Profesjonalne doradztwo może ci w znacznym stopniu ułatwić podjęcie decyzji o wykonaniu tego typu inwestycji. Chodzi tutaj zarówno o wybór odpowiedniego miejsca, przygotowanie terenu. Przy okazji możesz się zorientować, jakimi narzędziami i maszynami dysponuje firma i czy jest ona przygotowana do tego, aby skutecznie, szybko i efektywnie wykonać studnię. W przypadku przebudowy istniejących już ujęć warto skorzystać z możliwości wykonania specjalistycznych pomiarów w odwiertach - https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/geofizyka-otworowa/. W końcu w przypadku niektórych gruntów potrzebne są inżynierskie badania geofizyczne - https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/inzynierskie-badania-geofizyczne/.


Nie zapomnij o formalnościachBudowa studni to nie tylko działania projektowe i praktyczne wykonanie odwiertu. To także konieczność dopełnienia odpowiednich formalności. Załatwiać je należy w administracji architektoniczno-budowlanej właściwej dla danej gminy. Wymogiem jest przedstawienie projektu studni, a także szacunków dotyczących przewidywanego zużycia wody. W przypadku gdy do złożonych dokumentów nie zostanie zgłoszony sprzeciw, można rozpocząć budowę. Między złożeniem dokumentów a rozpoczęciem inwestycji powinno jednak upłynąć 30 dni, ponieważ tyle czasu ma urząd na zgłoszenie wątpliwości. Ta lista formalności dotyczy osób budujących studnię pobierającą wodę z pierwszego poziomu wodonośnego, a także wierconą na własnej posesji, o głębokości nieprzekraczającej 30 m i maksymalnym zużyciu 5 m3 wody na dobę. Przy większych inwestycjach konieczne jest dopełnienie większej liczby formalności.