bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 25 listopada 2020
  • wyświetleń: 971

Księga wieczysta działki - co zawiera, kiedy warto sprawdzić?

Materiał partnera:

Księga wieczysta to dokument, który opisuje stan prawny danej nieruchomości. Choć nazwa "księga" sugeruje, że to opasło tomisko, w rzeczywistości dokument ten może składać się z kilku lub kilkunastu stron. Sprawdź, co zawiera księga wieczysta i kiedy warto sprawdzić tę przeznaczoną dla Twojej nieruchomości.

Księga wieczysta działki - co zawiera, kiedy warto sprawdzić?
fot. Pixabay.com


Księga wieczysta działki - co to za dokument?Kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości gruntowej konieczne jest sprawdzenie jej księgi wieczystej. To właśnie w tym dokumencie pojawiają się zapisy o ewentualnym obciążeniu hipoteką oraz o tym, czy działka została komuś wynajęta.

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, który zawiera wszelkie informacje o stanie prawnym nieruchomości. Zawiera takie dane, jak tożsamość właściciela, powierzchnia, obciążenia prawem rzeczowym lub osobistym. Wszystkie księgi wieczyste są obecnie prowadzone i zakładane w systemie teleinformatycznym. Dzięki odpowiednim stronom i wyszukiwarkom każdy może odnaleźć, przy pomocy unikalnego numeru, właściwą mu księgę. Interpretacja jednak wyniku wyszukiwania może okazać się kłopotliwa. Wszelkie wątpliwości w temacie ksiąg wieczystych z pewnością rozwieją rzeczowe artykuły dostępne na stronie Ksiegawieczysta.net, znaleźć można tam również informacje, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej na podstawie numeru działki.

Księga wieczysta przypisana nieruchomości gruntowej składa się z czterech działów:

  • Dział I-O - "Oznaczenie nieruchomości" - wszelkie informacje o powierzchni i położeniu nieruchomości - jej adres, obszar, numer działki.
  • Dział I-Sp - "Spis praw związanych z własnością" - informacje na temat formy własności nieruchomości, współwłasności gruntu, adnotacje o służebności gruntowej, udziale w nieruchomości wspólnej.
  • Dział II - "Własność" - informacje dotyczące właściciela gruntu (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL).
  • Dział III - "Prawa, roszczenia i ograniczenia" - wpisy w tym dziale oznaczają, że właściciel posiada jakiekolwiek ograniczenia w korzystaniu z działki, co wpływa na jej wartość inwestycyjną.
  • Dział IV - "Hipoteki" - wpisy w tej rubryce oznaczają, że działka stanowi zabezpieczenie innej wierzytelności, najczęściej zaciągniętego kredytu. W tym dziale widnieją informacje o banku, kwocie, do jakiej może on egzekwować zadłużenie oraz dacie powstania stosunku prawnego.


Kiedy należy zapoznać się z treścią księgi wieczystej danej działki?Decydując się na zakup działki lub innej nieruchomości gruntowej należy sprawdzić jej księgę wieczystą. To rzetelne źródło informacji o interesującej nas nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i publicznie dostępne. Aby dotrzeć do treści dokumentu należy znać numer księgi wieczystej. Numer ten zawiera kod sądu rejonowego, który prowadzi księgę, numer księgi oraz cyfrę kontrolną. W sytuacji, gdy numer księgi wieczystej jest nam nieznany, można skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów KW, wystarczy podać adres nieruchomości lub numer działki. Po uiszczeniu opłaty system udostępnia poszukiwany numer księgi wieczystej.

Wszelkie czynności prawne, które obejmują daną nieruchomość, wymagają sprawdzenia księgi wieczystej. Do księgi zaglądamy wtedy, kiedy jesteśmy zainteresowani zakupem działki pod budowę domu, zakupem działki w celach inwestycyjnych, kiedy jesteśmy wierzycielami właściciela nieruchomości i chcemy wszcząć procedurę egzekucyjną, kiedy chcemy przeprowadzić postępowanie spadkowe w przypadku śmierci właściciela lub jednego ze współwłaścicieli nieruchomości lub w przypadku chęci ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomość.

Sprawdzenie księgi wieczystej powinno być pierwszą czynnością, której dokonujemy zanim jeszcze ostatecznie zdecydujemy się na zakup.