bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 listopada 2020
  • 26 listopada 2020
  • wyświetleń: 2555

Zbliża się remont kilometrowego odcinka ul. Akademii Umiejętności

Trwają ostatnie procedury zmierzające do uzyskania zezwolenia na rozbudowę ul. Akademii Umiejętności na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Po zatwierdzeniu tego dokumentu oraz po rezerwacji środków finansowych Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu, a dalej realizacji tej ważnej dla bielszczan, ale przede wszystkim mieszkańców okolicznych osiedli inwestycji.

Zbliża się remont kilometrowego odcinka ul. Akademii Umiejętności
Zbliża się remont kilometrowego odcinka ul. Akademii Umiejętności · fot. MZD Bielsko-Biała


Obecnie ponad kilometrowy odcinek ul. Akademii Umiejętności obecnie funkcjonuje w oparciu o ruch dwukierunkowy. Wąska ulica z niedostateczną ilością miejsc parkingowych staje się nie tylko niebezpieczna dla pieszych, ale także niedrożna - szczególnie w godzinach szczytu. Sytuację pogarsza dodatkowo parkowanie w miejscach niedozwolonych.

Zaprezentowana przez MZD propozycja rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności została poprzedzona opracowaniem trzech wariantów jej funkcjonowania. Drogowcy zaproponowali wprowadzenie na wybranych odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych poprzez zmianę sposobu parkowania i zwiększenie objętości powierzchni przewidzianej pod pozostawiane tu pojazdy. Udrożnienie ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie możliwie największej ilości miejsc parkingowych to bowiem zasadnicze założenia planowanej inwestycji. Zakłada ona poszerzenie ulicy, jej odwodnienia, przearanżowanie istniejącego zadrzewienia, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz kolidującej infrastruktury podziemnej.

Zasadniczo wariant nr 1 zakładał wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinkach od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do Lenartowicza oraz od ul. Gorkiego do Łagodnej, połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wersje 1A i 1B różnicowały sposób parkowania. Wariant 1A zakładał parkowanie równoległe i prostopadłe do przebiegu ulicy zaś 1B jedynie parkowanie równoległe.

Wariant 2 uwzględniał zaś zachowanie ruchu w obu kierunkach. Takie rozwiązanie nie pozwalało jednak na radykalne zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

W kwietniu 2019 opracowania opublikowano na stronie internetowej MZD, jednocześnie wysyłając do zaopiniowania przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Złote Łany” oraz tamtejszą Radę Osiedla. Dokumenty przesłano także do sąsiedniej Rady Osiedla „Grunwaldzkie”. Wybór optymalnego wariantu odbywał się zarówno na poziomie dyskusji mieszkańców osiedli wewnątrz wymienionych organów, jak i jej przedstawicieli zgłaszających swoje opinie i propozycje do Miejskiego Zarządu Dróg.

- Na wniosek Spółdzielni „Złote Łany” i jej Rady Osiedla projekt rozszerzono o budowę zatoki umożliwiającej prostopadłe parkowanie w rejonie budynku przy ul. Krasickiego 15, ujęcie w opracowaniu istniejącego parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Akademii Umiejętności 60 i 64 oraz przeniesienie projektowanego przejścia dla pieszych w pobliże bloku przy ul. Akademii Umiejętności 33. Spółdzielnia zadeklarowała także współudział w zakresie przebudowy chodników i parkingów w rejonie zarządzanych przez nią nieruchomości. Rady Osiedla były zgodne co do kwestii zasadniczej. Ostateczny projekt powinien uwzględniać potrzebę zapewnienia możliwie największej ilości miejsc postojowych, bo ich dotychczasowy brak powodował największą uciążliwość, wywołującą dodatkowo korkowanie ulicy. Po publikacji opracowania na stronie internetowej do MZD zwrócili się także mieszkańcy optujący zastosowanie ruchu jednokierunkowego - informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

W efekcie konsultacji, za najbardziej odpowiadającą wszystkim stronom wspólnie uznano wariant 1a. W oparciu o niego w lipcu 2019r. podczas posiedzenia Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej postanowiono zlecić przygotowanie ostatecznej dokumentacji inwestycji. Podstawowe jej założenia to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Jedynie lokalnie w związku z istnieniem ważnych obiektów użyteczności publicznej (szkół, punktów handlowych, placów parkingowych pod imprezy okolicznościowe na stadionie miejskim) zachowany zostanie ruch dwukierunkowy. Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie i Teofila Aleksandra Lenartowicza, Maksyma Gorkiego i Łagodnej. Ruch dwukierunkowy zaś na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic Teofila Lenartowicza i Maksyma Gorkiego.

Dokumentacja inwestycji została także uzgodniona z gestorami uzbrojenia terenu. Pozytywnie zaopiniował ją również Ogrodnik Miejski oraz powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych. Projekt docelowej organizacji ruchu został też zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Co ważne przyjęte rozwiązania pozwalają w sytuacjach nadzwyczajnych (wypadki, awarie czy imprezy masowe np. na ul. Żywieckiej) przywrócić na ul. Akademii Umiejętności ruch dwukierunkowy. Obecnie dokumentacja projektu znajduje się w fazie uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie rozbudowy. Zasadnicze uzgodnienia zostały, jak widać zamknięte. Wszelkie zaś uwagi dotyczące lokalnych rozwiązań mogą być jeszcze kierowane do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, lub do MZD. Wszystkie zostaną poddane analizie przez wymienione jednostki.

mp / bielsko.info, źródło: MZD Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.