bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 września 2020
  • wyświetleń: 2460

Epidemia uderzyła w bielskie organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe odgrywają coraz większa rolę w życiu lokalnych społeczności, realizując wiele cennych inicjatyw dla mieszkańców. Niestety, z powodu koronawirusa, a co za tym idzie obniżenia wpływów do budżetu gmin, stoją przed wizją uszczuplenia samorządowych dotacji. Nie inaczej jest i w Bielsku-Białej.

bielsko-biała
Epidemia uderzyła w bielskie organizacje pozarządowe · fot. Dron Media - Szkolenia VLOS/Aerial Productions


Radni z klubu Niezależni.BB bielskiej Rady Miejskiej zwrócili się do władz miasta z prośbą, by w obliczu spowodowanego epidemią koronawirusa obniżenia dochodów budżetu, nie redukować środków przeznaczonych na dofinansowanie bielskich organizacji pozarządowych. Według przedstawicieli bielszczan, lokalne NGO-sy, które nie prowadzą działalności zarobkowej, "są w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ ich działalność statutowa realizowana jest często w głównej mierze w oparciu o środki z budżetu miasta".

- Ich ograniczenie w wielu wypadkach może im uniemożliwić prowadzenie działalności - podkreślają radni. - Dodatkowo w związku z obniżeniem dochodów wielu darczyńców, w tym także przedsiębiorstw, organizacje te w mniejszym stopniu liczyć mogą na dotowanie ich działalności poprzez podmioty prywatne - dodają.

Tymczasem, jak dodali rajcy, "z powodu pandemii osłabieniu ulega wiele więzi społecznych". - Naszym zdaniem solidne wsparcie dla organizacji pozarządowych na dotychczasowym poziomie pozytywnie wpłynie na wzmocnienie wielu relacji międzyludzkich, które pielęgnowane są dzięki pracy bielskich NGO-sów - napisali w swej interpelacji do władz Bielska-Białej.

Piotr Kucia, zastępca prezydenta miasta przyznał, że zgadza się, że obecny stan gospodarki spowodowany pandemią może znaleźć odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok w postaci redukcji części wydatków.

- Z uznaniem obserwuję działalność bielskich organizacji pozarządowych, które na trwałe wpisały się w krajobraz naszego miasta. Uznanie to przejawia się w stale wzrastającej ilości otwartych konkursów ofert oraz wysokości środków na realizacje zadań publicznych. Dodatkowo w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez organizacje działalności statutowej, wynikającej z ogłoszenia stanu epidemii, od kwietnia te, które prowadzą działalność w lokalach użytkowych będących własnością miasta, otrzymały możliwość obniżenia czynszu - powiedział wiceprezydent.

Kucia dodał, że "postulat, aby bielskie organizacje jak najmniej odczuły ewentualną redukcję środków w przyszłorocznym budżecie zostanie rozważony, musi być jednak rozpatrywany w odniesieniu do możliwości finansowych miasta, realnych potrzeb w zakresie realizacji zadań, a także ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej".

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.