bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 4 września 2020
  • wyświetleń: 632

Kolumny podłogowe i podstawkowe - w poszukiwaniu najlepszej z opcji

Materiał partnera:

Pandemia COVID-19, jak żadne inne wydarzenie do tej pory, zmieniła oblicze handlu. Mieliśmy do czynienia z załamaniem sprzedaży detalicznej na największą w historii skalę. Razem z nim zmieniły się także nawyki i zachowania konsumenckie, które w wielu przypadkach będą miały charakter stały i nie powrócą do stanu sprzed pandemii. Jakie są główne obszary zmian?

Wpływ COVID-19 na sprzedaż detaliczną - co pokazało ostatnie półrocze?


Handel w dobie pandemiiObostrzenia związane z lock downem zasadniczo zmieniły sposób, w jaki konsumenci, w tym oczywiście ci polscy, robią zakupy. Nie mniejsze znaczenie w tym kontekście ma również pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw domowych lub przewidywania dotyczące jej pogorszenia. Wpływ COVID-19 na sprzedaż detaliczną już jest przedmiotem badań. Zgodnie z danymi, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w kwietniu 2020 roku spadła o 12,3%. Jednocześnie, co dość oczywiste, konsumenci unikając duży skupisk, nie tylko robią zakupy rzadziej, ale i wybierają chętniej sklepy wielkopowierzchniowe niż małe, osiedlowe sklepiki. Co równie ważne, decydują się także częściej na wybór produktów w wielopakach. Przewiduje się również, że może dojść do spadku zainteresowania dobrami luksusowymi czy z kategorii premium, a na pewno te wybory będą wymagały mocniejszej motywacji do zakupu.

Sprzedaż onlineO ile handel detaliczny zanotował spadki, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż stacjonarną, to wyniki sprzedażowe w branży e-commerce poszybowały. Takie wzrosty zapewne nikogo nie dziwią. Główny Urząd Statystyczny podał, że w kwietniu 2020 wzrosły one do 11,9% w porównaniu ze styczniem tego samego roku, kiedy odnotowano wzrost na poziomie 5,6%. Wpływ koronawirusa na handel online można także zaobserwować w obszarze jakościowym. Do konsumentów, którzy wcześniej byli przyzwyczajeniu do tej formy zakupów, dołączyła kolejna grupa. Są to seniorzy do tej pory pozostający na obrzeżach internetowego handlu.

Po drugiej stronie są oczywiście sprzedawcy. O ile taki obrót spraw stawia ich w dość dogodnej sytuacji, to zwiększony popyt na towary sprzedawane online rodzi również wiele wyzwań, szczególnie w kontekście długofalowym - zdobycia i utrzymania klienta. A na to ma wpływ co najmniej kilka czynników.

Wyzwania w obszarze e-commerceZwiększony popyt na dobra sprzedawane online, a także nowe grupy e-konsumentów sprawiają, że sprzedawcy muszą jeszcze lepiej zadbać o stronę techniczną i komunikacyjną swoich witryn sklepowych, a także o ich marketing. Tu duże znaczenie ma przejrzysta architektura strony, dostępność z poziomu różnych urządzeń (szczególnie mobilnych), krótki czas jej ładowania, jasne i zgodne ze stanem rzeczywistym opisy produktów. Inwestycje w marketing online będą z pewnością stanowić największą część budżetów przeznaczanych na reklamę i promocję e-sklepu.

Niezwykle istotną sprawą, ze względu na racjonalizowanie kosztów prowadzenia działalności, będzie także sposób dostawy produktów. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie wielkości opakowań do rzeczywistych potrzeb przesyłanych towarów, by puste przestrzenie nie generowały dodatkowych kosztów w dostawie. Na same opakowania i ich estetykę również należy zwrócić uwagę - bezwzględnie powinny właściwie zabezpieczać produkt i być źródłem pozytywnych doświadczeń zakupowych.