bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 11 sierpnia 2020
 • wyświetleń: 4351

Podsumowano rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej

11 sierpnia oficjalnie podsumowano modernizację dwóch ważnych ulic w Bielsku-Białej - Krakowskiej i Żywieckiej. Symbolem zakończenia inwestycji jest pamiątkowy kamień umiejscowiony na skrzyżowaniu Krakowskiej z Żywiecką i ks. Stanisława Stojałowskiego.

Podsumowano rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej
Podsumowano rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej · fot. UM Bielsko-Biała


Kamień osłonili wspólnie dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślar-Wilk, wiceminister Grzegorz Puda, zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński i wiceprezes Eurovii Polska Arkadiusz Kierkowicz. W uroczystości uczestniczyli liczni goście, m.in. były prezydent Bielska-Białej, obecnie wiceprzewodniczący Rada Miejskiej Jacek Krywult, poseł Przemysław Drabek oraz radni RM - Andrzej Gacek, Karol Markowski, Roman Matyja, Bronisław Szafarczyk, Szczepan Wojtasik i Adam Wykręt.

- Często mówimy o świadkach historii, mając na myśli ważne i istotne z punktu widzenia społecznego wydarzenia, które żyją w pamięci osób bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale też o różnych symbolach, które pomagają nam w odtworzeniu okoliczności takich wydarzeń. Dzisiaj spotkaliśmy się w miejscu, które bez wątpienia będzie takim symbolem - pracy wielu osób zaangażowanych w realizację jednej z największych inwestycji drogowych w Bielsku-Białej. Rozbudowa DK-52, ulic Żywieckiej i Krakowskiej, stała się faktem i dzisiaj jest powodem naszej dumy i satysfakcji - powiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Po odsłonięciu pamiątkowego kamienia uczestników uroczystości zaproszono do bielskiego Ratusza, gdzie dokonano podsumowania tej inwestycji. Rozbudowa ul. Krakowskiej - od ul. Lwowskiej do granic miasta (z wyłączeniem węzła Krakowska) oraz ul. Żywieckiej - od ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Górskiej - objęła łącznie ok. 7-kilometrowy odcinek drogi krajowej. W ramach kontraktu przebudowano jezdnię, dokonano korekt skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wydzielono pasy do lewoskrętów oraz wybudowano pasy dzielące. Na skrzyżowaniach ulic - Żywieckiej z PCK i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego oraz na ul. Krakowskiej (np. na skrzyżowaniu z coraz bardziej obciążoną ruchem ul. Wapienną) wydzielone zostały dodatkowe pasy do lewoskrętów.

Dbając o wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym również tych niechronionych, wybudowano chodniki i przebudowano zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Wyznaczono także liczne przejścia dla pieszych: na ul. Krakowskiej - wyposażone w aktywne znaki drogowe oraz na ul. Żywieckiej - we wzbudzaną sygnalizację świetlną. Na wzrost bezpieczeństwa pozytywnie wpływa również wybudowany system przyjmowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W ciągu ul. Krakowskiej zabudowano zbiorniki retencyjne kanalizacji deszczowej, a także wybudowano nową kanalizację deszczową oraz przepusty. Inwestycja objęła także prace na obiektach mostowych - na potoku Krzywa w ciągu ul. Krakowskiej oraz na rzece Niwka w rejonie skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Lipnicką i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego.

- Kiedy trwała budowa, bardzo narzekaliśmy na towarzyszące jej utrudnienia. Teraz, po jej zakończeniu, bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do nowych rozwiązań, które ułatwiają nam poruszanie się w tym rejonie miasta. Obydwie zmodernizowane drogi tworzą aortę komunikacyjną miasta. Z tego powodu wymagań w stosunku do drogi oraz utrudnień było dużo więcej. To, że dzisiaj możemy świętować zakończenie tego tematu, to zasługa w pierwszej kolejności prezydenta Jacka Krywulta, który w poprzedniej kadencji zadecydował o rozpoczęciu tej inwestycji - mówił zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. Dziękował również wszystkim zaangażowanym w projekt, w tym ministrowi Grzegorzowi Pudzie.

- Bardzo się cieszę, że jako minister mogę dołożyć cząstkę do rozwoju mojego miasta. Można powiedzieć, że ta inwestycja rodziła się w bólach, jednak dzięki wzorowej współpracy z prezydentami Jackiem Krywultem i Jarosławem Klimaszewskim przeprowadzona została bardzo dobrze. Każda duża inwestycja ma to do siebie, że powstaje z większymi lub mniejszymi problemami. Na tle innych samorządów, z którymi realizujemy inwestycje, ta współpraca była modelowa. Pomimo tego, że pojawiły się nieoczekiwane trudności, dodatkowe zadania, koronawirus - każdy robił, co do niego należało i dzisiaj możemy świętować - podkreślał wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślar-Wilk dziękując za dotychczasową współpracę, podkreślała profesjonalizm, z jakim spotkała się w Bielsku-Białej ze strony Miejskiego Zarządu Dróg. W imieniu wykonawcy - firmy Eurovia Polska S.A. - wiceprezes Arkadiusz Kierkowicz przeprosił za wszystkie utrudnienia, jakie wyniknęły podczas realizacji inwestycji, i pogratulował miastu, że na swoim terenie realizuje tak wiele inwestycji drogowych o tak dużej skali.

Rozbudowa drogi krajowej nr 52 zdecydowanie poprawiła płynność ruchu na trasie wylotowej w kierunku województwa małopolskiego, zwiększając przy tym dostępność transportową Bielska-Białej. Usprawniony został także dojazd do tzw. drugorzędnych węzłów z siecią TEN-T (węzeł Krakowska oraz węzeł Mikuszowice z drogą ekspresową S-1).

Dzięki rozbudowie osiągnięte zostały zasadnicze cele projektu, takie jak: usprawnienie ruchu, skrócenie czasu przejazdu arterią, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Z efektów inwestycji korzystają wszyscy kierowcy poruszający się w stronę granicy miasta i województwa małopolskiego, a także kierowcy chcący włączyć się w ruch na drodze ekspresowej S-1.

Inwestycja w liczbach:
 • długość rozbudowanej drogi: 7 km
 • długość wybudowanej kanalizacji deszczowej: 7,7 km
 • liczba wykonanych wykopów: 107,5 tys. m3
 • ilość wbudowanego kruszywa drogowego: 51 tys. m3
 • ilość wbudowanej masy asfaltowej: 57 tys. ton
 • długość wybudowanych krawężników betonowych i granitowych: 22,6 tys. mb
 • powierzchnia chodników z kostki brukowej: 42,5 tys. m2
 • długość przebudowanych kabli elektrycznych: 32,8 km
 • długość przebudowanych kabli teletechnicznych: 41,8 km
 • wartość całkowita zadania: ok. 106 mln zł
 • wartość dofinansowania: ok. 84,4 mln zł

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.