Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 5 stycznia 2011
  • wyświetleń: 7892

Niebieska linia dla pokrzywdzonych

1 stycznia uruchomiony został telefon interwencyjno-informacyjny, który ma pomóc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny.

Telefon działa w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie ?Niebieska Linia?. Jest prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru ?Niebieskiej Linii? 801-12-00-02.

Obsługę infolinii prowadzą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy będą przekazywać informacje o zachowaniach przemocy właściwym służbom. Zaoferują także osobie pokrzywdzonej niezbędną pomoc, zarówno psychologiczną, prawną, jak i interwencyjną.

We wtorek podpisany został również dokument, który określa procedury współpracy i wymiany informacji, dotyczące sprawców przemocy lub groźby jej użycia, uprzednio skazanych przez sąd przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Policję i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Procedury te mają usprawnić współpracę między funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń gdzie interweniowała Policja. Umożliwi to skuteczniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

new / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.