bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 6 lipca 2020
  • 13 lipca 2020
  • wyświetleń: 4689

Śmieci po nowemu. Konsultacje na temat gospodarki odpadami

Od 6 do 29 lipca br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie projektów kilku uchwał dotyczących gospodarowania odpadami.

Śmieci po nowemu. Konsultacje na temat gospodarki odpadami
Śmieci po nowemu. Konsultacje na temat gospodarki odpadami · fot. ZGO w Bielsku-Białej


Chodzi o uchwały w sprawach:
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
  • postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
  • wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.


W konsultacjach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Opinie, wnioski i uwagi w sprawie uchwał, na specjalnie do tego przygotowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej należy wysłać na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji papierowej są natomiast dostępne w Biurze Obsługi Interesanta UM, stanowisko nr 2, plac Ratuszowy 6.

Należy pamiętać, że uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące konsultacji i formularz do pobrania dostępne są tutaj.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.