bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 czerwca 2020
  • wyświetleń: 2530

Ważna decyzja miejskich radnych. Dodatki dla nauczycieli

Dwie ważne dla nauczycieli pracujących w placówkach oświaty podlegających miastu uchwały przyjęła Rada Miejska na sesji 23 czerwca. Pierwsza dotyczy ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do nauczycielskich wynagrodzeń, druga określa kryteria nagradzania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

gimnazjum nr 15, sala, szkoła, klasa
fot. bielsko.info


Zapisy regulaminu uwzględniają uwagi zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego z 5 marca 2020 r. dotyczące uściślenia reguł przyznawania dodatków motywacyjnych oraz warunków przyznawania nagród. Regulamin ten został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała. W treści regulaminu uwzględniono postulaty związków zawodowych dotyczące ustalenia poziomu spełniania warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości, a także wysokości dodatków funkcyjnych za wychowawstwo i dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Przyjęty regulamin rozstrzyga kwestie wysokości stawek dodatków dla nauczycieli za wysługę lat oraz dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy. Zgodnie z przyjętymi zapisami nauczycielowi przysługiwać będzie np. miesięczny dodatek motywacyjny w wysokości 150, 300, 400, 500 lub 700 zł - w zależności od takich warunków, jak m.in. dobre wyniki uczniów czy sukcesy w olimpiadach i konkursach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich; podejmowanie efektywnych działań na rzecz podopiecznych (w tym pobudzanie ich aktywności społecznej oraz zapewnianie im bezpieczeństwa); opracowywanie i wdrażanie innowacji w nauczaniu; intensyfikowanie nowatorskich metod kształcenia, a także inicjowanie działań podnoszących jakość szkoły i jej promocję w środowisku. Wysokość tego dodatku została określona w specjalnym wzorze matematycznym, który pod podstawieniu danych określa wielkość dodatku.

Natomiast dodatek funkcyjny przysługuje pedagogom wyznaczonym do sprawowania określonych stanowisk. Przykładowo wychowawca klasy może liczyć na dodatkowe 350 zł miesięcznie, wicedyrektor otrzyma 1000 zł, a kierownik laboratorium 900 zł. Według przepisów ekwiwalent za warunki pracy należy się nauczycielom prowadzącym np. zajęcia dydaktyczne w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (350 zł miesięcznie) czy pedagogom uczącym zawodu w terenie (150 zł), jak również nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach (oddziałach) integracyjnych (200 zł).

Uchwała ustala kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych. Nagroda przyznawana przez prezydenta miasta nie może być niższa niż 4 tys. zł, a nagroda dyrektora szkoły wyniesie co najmniej 600 zł.
Najbardziej dociekliwym pod względem liczby zadawanych pytań i ich szczegółowość był w dyskusji nad tym punktem obrad RM radny i równocześnie emerytowany nauczyciel Edward Kołek. Pytał m.in. dlaczego dyrektor przedszkola ma dodatek za każdy oddział w dodatkowej lokalizacji, a na przykład dyrektor szkoły już takiego nie posiada pomimo tego, że też ma cześć klas zlokalizowanych w innym budynku w innej części dzielnicy. Przyjęto takie rozwiązanie ze względów praktycznych, gdyż najczęściej dyrektor przedszkola nie ma zastępcy i sam musi się tym zajmować, a dyrektorzy szkół mają swoich zastępców.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.