bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 czerwca 2012
  • wyświetleń: 2911

Doskonały wynik gimnazjalistów

Ogłoszone 25 czerwca wyniki egzaminu gimnazjalnego, kolejny raz potwierdzają wysoki poziom nauczania w placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej. Uczniowie z naszego miasta osiągnęli najwyższe noty praktycznie we wszystkich częściach egzaminu. Nieco słabiej wypadły jedynie egzaminy z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, nie rzutuje to jednak na doskonały wynik bielskich gimnazjalistów.

Egzamin gimnazjalny składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich ma inną strukturę i jest przeprowadzana w dwóch etapach.

W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.

Część egzaminu z języka obcego nowożytnego począwszy od roku szkolnego 2011/2012 była zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W bieżącym roku szkolnym uczeń wybierał jeden z sześciu języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić każdy uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym obowiązek ten dotyczył uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli także przystąpić pozostali zdający, żeby sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

W Bielsku-Białej wyniki kształtują się następująco:
Część humanistyczna
- j.polski 72,58%
- historia i wiedza o społeczeństwie 66,22%
Część matem.-przyrodnicza
- matematyka 52,15%
- przedmioty przyrodnicze 54,63%
Część egzaminu z j.obcego nowożytnego
- j.angielski na poziomie podstawowym 70,43%
- j.angielski na poziomie rozszerzonym 53,17%
- j.niemiecki na poziomie podstawowym 62,07%
- j.niemiecki na poziomie rozszerzonym 52,40%

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.