Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 maja 2020
  • wyświetleń: 1430

Obniżka czynszu najmu za lokal użytkowy - wnioski do 14 maja

Jeszcze tylko do 14 maja można wystąpić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z wnioskiem o obniżenie czynszu najmu za lokal użytkowy za kwiecień.

zgm, zakład gospodarki mieszkaniowej
Pomoc dla przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale · fot. UM Bielsko-Biała


Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, biorąc pod uwagę wpływ epidemii koronawirusa na ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, podjął decyzję o wydłużeniu terminu płatności oraz obniżeniu czynszów dla przedsiębiorców najmujących lokale użytkowe stanowiące własność miasta.

Przedstawiamy zasady i warunki obniżenia czynszu najmu. O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy najmujący lokale użytkowe od miasta na podstawie obowiązującej umowy najmu, których przychody w najmowanym lokalu spadły o więcej niż 30 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z trzech pełnych miesięcy prowadzenia działalności poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 r.
W przypadku braku możliwości określenia przychodu w taki sposób, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu, to kwiecień br. Faktury czynszowe będą wystawiane z 60-dniowym terminem płatności w pełnej wysokości.
W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 proc., czynsz najmu za lokal będzie wynosił 1 zł netto plus przypadająca na dany lokal opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty niezależne od wynajmującego (woda, ogrzewanie, itp.).
Płatność czynszu za marzec br. może być odroczona o 60 dni lub zaległość z tego tytułu może być rozłożona na raty. Zarówno odroczenie terminu płatności, jak i rozłożenia na raty odbywa się na umotywowany wniosek najemcy.

Możliwość zmiany warunków umów najmu dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W związku ze znacznymi utrudnieniami w obiegu tradycyjnej korespondencji pocztowej spowodowanymi stanem epidemii, zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie wyrażenia zgody na przesyłanie faktur czynszowych drogą elektroniczną. Pozwoli to na sprawny obieg dokumentów, w tym także korekt faktur za kwiecień br. wystawionych w związku z obniżeniem przychodów spowodowanych epidemią (zgodnie z zarządzeniem PM nr 0050.996.2020 z 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Bielska-Białej w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii) - czytamy na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej www.zgm.eu/. Na tej stronie można pobrać i przesłać na adres poczty elektronicznej mnowak@zgm.eu podpisany wniosek o dostarczanie faktur drogą elektroniczną. W razie wątpliwości ZGM prosi o kontakt z pracownikami Działu Lokali Użytkowych i Windykacji, mail: jkowalcze@zgm.eu tel: 33 4990640, 33 4990644.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.