Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 maja 2020
  • wyświetleń: 1664

Powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

W wyremontowanym obiekcie przy ul. Partyzantów 59, złożonym z pawilonu sportowego i kortów tenisowych, powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To przedsięwzięcie zapisano w programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.

Powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
Powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej · fot. UM Bielsko-Biała


Inicjatorem stworzenia centrum jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która swój pomysł konsultowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radą Seniorów w Bielsku-Białej. Uzgodniono, że MOPS będzie realizował niektóre ze swoich zadań w nowym obiekcie. Z centrum aktywizacji i wsparcia będą korzystali mieszkańcy Bielska-Białej, zwłaszcza ci z najbardziej zdegradowanych osiedli - Śródmieścia Bielsko i Złotych Łanów. Projekt zakłada innowacyjne podejście do walki z problemami społecznymi i obejmuje realizację takich celów szczegółowych, jak:
  • integracja mieszkańców i zapobieganie wykluczeniu społecznemu (w tym związanemu z długotrwałym pozostawaniem bez pracy) oraz zwiększenie katalogu dostępnych usług społecznych i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację projektów i programów integrujących grupy społeczne z obszarów rewitalizowanych;
  • eliminacja negatywnych zachowań aspołecznych poprzez integrujące działania międzypokoleniowe w formie warsztatów aktywizujących (np. szkolenia komputerowe, z zakresu wykorzystania Internetu, bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa w Internecie itp.);
  • poprawa zdrowia i eliminowanie niekorzystnych zjawisk związanych ze starzeniem się mieszkańców, walka z samotnością osób starszych poprzez integrację i aktywizację;
  • wspieranie rehabilitacji, aktywności zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami;
  • zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców poprzez szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców i firm typu start-up z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez szkolenia z innowacji, kreatywności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców oraz młodzieży - także z grup wykluczonych społecznie.
  • Miasto zyska zmodernizowany obiekt, dostosowany do nowych funkcji społeczno-aktywizacyjnych oraz wyremontowane korty tenisowe. Powstaną całoroczne lekkie hale wielofunkcyjne dostosowane m.in. do funkcji widowiskowej, sportowej i aktywizacyjno-ruchowej.


W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej organizowane będą różnorodne szkolenia, powstanie warsztat, w którym seniorzy i osoby wykluczone będą dzielić się wiedzą i zanikającymi umiejętnościami rzemieślniczymi; będą się odbywać wydarzenia ze sfery kultury i sportu służące integracji międzypokoleniowej, np. występy artystyczne, kino plenerowe, turnieje tenisowe, wydarzenia aktywizacyjno-ruchowe - adresowane w szczególności do seniorów, młodzieży, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

Pawilon o ciekawej, nowoczesnej architekturze z początków XX wieku i usytuowane obok korty od kilku lat nie są użytkowane i ulegają powolnej degradacji. Aby jej zapobiec i przywrócić wartości użytkowe i funkcjonalne obiektu, niezbędne jest przeprowadzenie rewitalizacji. Szacunkowy całkowity koszt projektu to 8 mln zł. Dzięki rewitalizacji obiekt odzyska dawną atrakcyjność.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.