Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 4 maja 2020
 • wyświetleń: 2698

Żywiecka i Krakowska - zmiany organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w ramach rozbudowy ul. Krakowskiej i ul. Żywieckiej zostają wprowadzane liczne usprawnienia dla kierujących pojazdami oraz pieszych w zakresie organizacji ruchu. Zmiany podyktowane są względami bezpieczeństwa oraz wynikami przeprowadzonego audytu BRD.

Najważniejsze zmiany na ulicy Krakowskiej dotyczą:
 • wydzielonych lewoskrętów z ul. Krakowskiej dla większości skrzyżowań z ulicami poprzecznymi,
 • likwidacji wszystkich dotychczasowych sygnalizacji świetlnych zastępując ich przejściami dla pieszych z azylem, oznakowanych dodatkowo sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz wyposażonych w oświetlenie LED,
 • wydłużenia pasów do prawo/lewoskrętów na wlocie ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej,
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Waleriana Łukasińskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Romanowicza do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Tadeusza Romanowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z łącznikiem ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Wapienną),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wincentego Pola w kierunku Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Adolfa Dygasińskiego z ul. Wincentego Pola do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Adolfa Dygasińskiego w kierunku ul. Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania Adolfa Dygasińskiego z łącznikiem do ul. Wincentego Pola),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Ludwika Solskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • budowy zatok autobusowych.


Najważniejsze zmiany na ulicy Żywieckiej dotyczą:
 • budowy przejść dla pieszych z azylem,
 • włączenia ulic podporządkowanych (poza skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlna), na zasadach prawoskrętów,
 • budowy trzech pasów na wlocie ul. PCK do ul. Żywieckiej - osobny pas dla każdej relacji,
 • wydzielenia lewoskrętu z ul. Żywieckiej w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w ul. PCK,
 • zaślepienia ul. Gabrieli Zapolskiej oraz ul. Władysława Łokietka od strony ul. Żywieckiej,
 • skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. gen. Bora-Komorowskiego będzie możliwy z jednego pasa zamiast z dwóch,
 • poszerzenia ul. Łagodnej o dodatkowy pas - skręt w lewo oraz jazda na wprost będą odbywać się z osobnych pasów,
 • całkowita zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żywiecka, gen. Bora-Komorowskiego, Łagodna - zrezygnowano ze sterowania sygnalizacją świetlną za pomocą wlotów,
 • „wygaszenia” lewego pasa ruchu w kierunku Żywca na wysokości skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Straconki - lewy pas jako szybszy zostanie „wygaszony” w w/w miejscu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości, aby kontynuacją pasa do jazdy na wprost był pas do lewoskrętu,
 • możliwości zjazdu na stację paliw zlokalizowaną na wysokości ul. Górskiej bezpośrednio z ul. Żywieckiej,
 • włączenia wszystkich sygnalizacji na przebudowywanym odcinku ul. Żywieckiej do systemu ITS.
 • Warte podkreślenia jest, że na dzień dzisiejszy nie wszystkie elementy zarówno oznakowania poziomego jak również pionowego są zakończone, co może budzić obawy wśród kierowców w zakresie zasadności wprowadzanych zmian docelowej organizacji ruchu.


Wprowadzone zmiany na ul. Krakowskiej oraz ul. Żywieckiej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz przyczynią się do poprawy przepustowości w/w ulic. Niezależnie od tego wpięcie sygnalizacji zlokalizowanych w ciągu ul. Żywieckiej do systemu ITS umożliwi operatorom systemu w Centrum Zarządzania Ruchem podjęcie natychmiastowych działań w przypadku ewentualnych zatorów bądź zdarzeń drogowych, oraz monitorowanie i optymalizowanie sytuacji ruchowej w tej części miasta. Wszystkie wymienione zmiany w organizacji ruchu realizowane są na podstawie zatwierdzonych przez Zarządzającego Ruchem projektów Organizacji ruchu, poprzedzonych audytem BRD.

mp / bielsko.info, źródło: MZD Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.