bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2332

Radni przeciwni przeniesieniu dyspozytorni pogotowia do Katowic

Rada Miejska Bielska-Białej 28 kwietnia jednogłośnie podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się planom likwidacji dyspozytorni działającej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Obecnie jest to jedna z pięciu tego typu placówek w województwie śląskim. Dyspozytornia zarządza pracą 25 zespołów ratownictwa medycznego.

Projekt uchwały zgłosił przewodniczący klubu radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski. - Likwidacja dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości życia 670 tys. osób zamieszkujących subregion południowy województwa śląskiego - podkreślał radny Markowski.

W krótkiej dyskusji radni wyrazili swoje obawy związane z planowaną likwidacją, tym większe, że służby wojewody nie udzielają odpowiedzi na pytania płynące z różnych instytucji naszego regionu w tej sprawie. Dlatego apel przeciwko likwidacji dyspozytorni poparli wszyscy obecni na sesji radni z klubów - Wspólnie dla Bielska-Białej, Prawo i Sprawiedliwość oraz Niezależni.BB. Dokument skierowany został do władz centralnych, m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu.

W przyjętym apelu czytamy:

W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. z 2019 r. poz. 993, ze zm.) tj. 1 stycznia 2021 roku, który brzmi: „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planowanego ograniczenia liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego, a co za tym idzie planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej, funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.
Bielska dyspozytornia, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje swoim działaniem obszar, na który składają się cztery samorządy terytorialne, tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Dysponuje ona 25 doświadczonymi, wykwalifikowanymi zespołami ratownictwa medycznego, zabezpieczając populację ok. 670 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren o powierzchni 2.353,5 km2. Swoją pracę wykonują w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy użyciu specjalistycznego wyposażenia.
Likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy osobom zamieszkującym subregion południowy województwa, w tym naszego miasta. Spowoduje to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres. Również istotna w niej jest bardzo dobra znajomość ukształtowania i zróżnicowania terenu oraz rozdrobnienia administracyjnego, występującego na obszarze objętym działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to niebagatelny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia oraz uzyskanie jak najkrótszego czasu dojazdu do niego ratowników medycznych. Trzeba mieć również na uwadze fakt, że w przeważającej części teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe znajduje się na obszarach górskich, niejednokrotnie trudno dostępnych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzonych rozwiązań ustawowych oraz uzasadnione obawy o bezpieczeństwo zdrowotne populacji, objętej obecnym zasięgiem działania bielskiej dyspozytorni, po 1 stycznia 2021 r.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.