bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 27 kwietnia 2020
 • 2 maja 2020
 • wyświetleń: 2823

Budżet obywatelski 2019. Jak wygląda realizacja projektów?

Do realizacji na 2019 rok w Budżecie Obywatelskim w Bielsku-Białej wybrano 28 projektów - 2 ogólnomiejskie i 26 osiedlowych - na łączną kwotę 3.916.500 zł, z czego 1,5 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie oraz 2.416.500 zł na zadania osiedlowe. Spośród projektów ogólnomiejskich jeden został zrealizowany, a realizacja drugiego przeciągnęła się na 2020 rok. Spośród projektów osiedlowych większość, bo 17 projektów, została zrealizowana, ale 9 - z różnych powodów - w roku 2019 nie udało się zrealizować, a ich wykonanie przesunięte zostało na rok bieżący. Poniżej zamieszczamy zestawienie przygotowane na podstawie informacji z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i miejskich jednostek organizacyjnych.

Zadania ogólnomiejskie
 • Tytuł zadania: Zielona plaża miejska. Koszt realizacji: 750 tys. zł. Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Stopień realizacji zadania: Zadanie zostało połączone z realizacją inwestycji pod nazwą Zagospodarowanie Parku Strzygowskiego. Ze względu na oprotestowanie planowanej wycinki drzew na terenie tego parku rozpoczęcie realizacji całego zadania zostało znacznie opóźnione. Trwa przetarg na realizację Zielonej Plaży Miejskiej. Przewidywany termin realizacji zadania wskazany przez realizatora to koniec maja 2020 r.
 • Tytuł zadania: Zamień kopciucha na ekoczyściucha. Koszt realizacji: 750 tys. zł. Realizator: Zakład Gospodarki Miejskiej. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogli ubiegać się o wykonanie w zajmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego na koszt ZGM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.


Zadania osiedlowe
 • Osiedle Beskidzkie. Tytuł zadania: Budowa minimiasteczka ruchu rowerowego na osiedlu Beskidzkim. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Inwestycji UM. Stopień realizacji zadania: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Sporządzony kosztorys inwestorski opiewał na kwotę wyższą niż posiadane środki (przyznane w ramach Budżetu Obywatelskiego), ponieważ konieczne jest przeprowadzenie dodatkowo m.in. niwelacji terenu, trzeba wywieźć dużą ilości gruzu oraz zabezpieczyć teren ogrodzeniem od strony skarpy. Zadanie nie zostało zrealizowane na dzień sporządzenia informacji.
 • Osiedle Biała Krakowska. Tytuł zadania: Remont chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do końca 2020 r.
 • Osiedle Biała Północ. Tytuł zadania: Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Biała Wschód. Tytuł zadania: Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Bielsko Południe. Tytuł zadania: Osiedle nasze w pełnej krasie, czyli Zielona łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Dolne Przedmieście. Tytuł zadania: Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji - 30 czerwca 2020 r.
 • Osiedle Hałcnów. Tytuł zadania: Ratują wasze zdrowie, mienie i życie. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego UM. Założeniem projektu było doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Hałcnów. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Kamienica. Tytuł zadania: Urokliwa Kamienica. Koszt realizacji: 90,5 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Karpackie. Tytuł zadania: Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 - kontynuacja. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Inwestycji UM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Komorowice Krakowskie. Tytuł zadania: W trosce o życie, zdrowie i ochronę mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego UM. Projekt dotyczył zakupu doposażenia samochodu i jednostki OSP w sprzęt do walki z ogniem w budynkach i do innych akcji ratowniczych. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: Remont klatki schodowej w budynku Katowicka 65. Koszt realizacji: 50 tys. zł. Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego UM. Chodziło o wyremontowanie klatki schodowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Komorowice Śląskie. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mazańcowickiej 34. Koszt realizacji: 50 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Kopernika. Tytuł zadania: Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do końca 2020 r.
 • Osiedle Leszczyny. Tytuł zadania: Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Lipnik. Tytuł zadania: ...bo łączy nas Lipnik. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizatorzy: Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Książnica Beskidzka. Projekt zakładał zakup sprzętu w celu doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lipnik dla poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy, zakup sprzętu i wyposażenie biblioteki w Lipniku dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz postawienie ławeczek połączonych z aspektem edukacyjno-przyrodniczym. Stopień realizacji: zadanie w zakresie właściwości Wydziału GM nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - 30 czerwca 2020 r. W pozostałej części zadanie zostało zrealizowane.
 • Osiedle Mieszka I. Tytuł zadania: Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność miasta Bielska-Białej. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej UM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Mikuszowice Krakowskie. Tytuł zadania: Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do końca 2020 r.
 • Osiedle Mikuszowice Śląskie. Tytuł zadania: Miejsca parkingowe dla osiedla. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do końca 2020 r.
 • Osiedle Piastowskie. Tytuł zadania: Remont drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Księcia Przemysława na osiedlu Piastowskim. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Dróg. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Polskich Skrzydeł. Tytuł zadania: Strefa aktywności fizycznej dla osób dojrzałych na Osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Słoneczne. Tytuł zadania: Ścieżka edukacyjna Na tropie przyrody. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Stare Bielsko. Tytuł zadania: Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry podwórkowe. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Straconka. Tytuł zadania: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup do Filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony Zakątek, Przystanek Turysty- kontynuacja, uzupełnienie. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizatorzy: Wydział Gospodarki Miejskiej UM, Książnica Beskidzka. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.
 • Osiedle Wapienica. Tytuł zadania: Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na terenie Manhattanu w Wapienicy. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i rozeznaniu rynku, najtańsza oferta przedstawiała kwotę 266.400 zł. Łączna wartość zadania przewyższała znacznie kwotę zaplanowaną w Budżecie Obywatelskim.
 • Osiedle Wojska Polskiego. Tytuł zadania: Bajkowy Plac Zabaw. Koszt realizacji: 75 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji zadania: zrealizowane.
 • Osiedle Złote Łany. Tytuł zadania: Zakup książek i wyposażenia dla filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany. Koszt realizacji: 51 tys. zł. Realizator: Książnica Beskidzka. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.