bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 kwietnia 2020
  • 25 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 5433

Trwa rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii

Trwa rozbudowa budynku szpitalnego o pięciokondygnacyjny segment, połączenie z istniejącymi budynkami, przebudowa strefy wejściowej budynku głównego, przebudowa dróg i parkingów wewnętrznych. Łączna powierzchnia użytkowa nowego segmentu to ok. 4 600 m2.

Trwa rozbudowa, Beskidzkie Centrum Onkologii
Trwa rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii · fot. UM Bielsko-Biała


- Obiekt został już połączony z istniejącym budynkiem szpitala łącznikiem, który zapewni pełną komunikację z istniejącym obiektem szpitalnym. Od maja rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją kolejnych dwóch łączników, które skomunikują nowy pawilon szpitalny z przychodnią, apteką szpitalną, oraz laboratorium. Zakończenie robót stanu surowego planowane jest na koniec maja, co stanowi ponad miesięczne wyprzedzenie w stosunku do przyjętego harmonogramu. Rozpoczęto prace przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji teletechnicznych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz prace wykończeniowe. Wykonywane są również sieci zewnętrzne, renowacje istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz niwelowany jest teren wokół budynku.

W maju rozpoczną się roboty ziemne związane z układem komunikacyjnym oraz parkingowym, wykonywanie podbudów oraz nawierzchni z kostki granitowej. Zakończenie głównych robót w ramach zleconych prac planowane jest na przełomie roku 2020/2021. W roku 2021 obiekt będzie wyposażany, wykańczany oraz przekazywany do użytkowania - informował Kamil Janas, kierownik projektu - ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., sp.k.

Warto przypomnieć, że od chwili przejęcia przez samorząd Bielska-Białej od Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej szpitala onkologicznego przy ul. Wyzwolenia, władze miasta czyniły starania o pozyskanie na jego unowocześnienie środków zewnętrznych. W czerwcu 2018 roku miasto otrzymało na projekt modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii dofinansowanie w wysokości 76 mln zł. Inwestycja wówczas została oszacowana na 101 mln zł.

Sercem szpitala stanie się nowy, pięciokondygnacyjny budynek, którego architektura będzie harmonizować z istniejącym otoczeniem, o powierzchni użytkowej 4.658,9 m2 i kubaturze 13.500 671 m3. W jego przyziemiu znajdą się pomieszczenia techniczne, zakład medycyny nuklearnej, podręczna sterylizacja, sala odpraw lekarskich, pracownia rezonansu magnetycznego. Na parterze zlokalizowany zostanie zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwoma pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej oraz pracowniami USG.

Znajdzie się tam też izba przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz pomieszczenia towarzyszące. Piętro pierwsze i drugie zajmą oddziały łóżkowe z salami dwu i trzyosobowymi oraz izolatkami, na piętrze trzecim znajdzie się blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi i z salą wybudzeń. Na piątej kondygnacji zlokalizowane zostaną urządzenia techniczne obsługujące budynek. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji szkieletowo-ścianowej, a przekryty będzie drewnianą więźbą kratownicową i pokryty blachą cynkowo-tytanową. Od strony wschodniej jednokondygnacyjny łącznik poprowadzi do budynku przychodni, a drugi łącznik nadziemny połączy budynek przychodni z budynkiem laboratorium. Od strony zachodniej zaprojektowano łącznik dwukondygnacyjny z poziomu przyziemia i parteru prowadzący do budynku głównego szpitala, zlokalizowany w miejscu starej kotłowni, która zostanie do końca rozebrana (jest rozebrana w części nadziemnej). Przebudowana zostanie strefa wejścia do szpitala. Istniejąca parterowa przybudówka, wykonana w końcu XX w., zostanie rozebrana. W miejscu przybudówki została zaprojektowana rampa podjazdowa oraz chodniki. W istniejącym zabytkowym budynku przylegającym do przybudówki, w którym mieścić się będzie kawiarnia i sklepik, nie przewiduje się istotnych zmian, poza usunięciem ścianek działowych. Budynek portierni pozostanie bez zmian.

Warto pamiętać, że zabudowania szpitalne są wpisane do rejestru zabytków, stąd wiele wymogów wobec projektantów i wykonawców w celu zachowania historycznego charakteru obiektu. Zachowane zostaną na przykład detale elewacji, wielkość i kształt otworów okiennych z pierwotnym podziałem kwater, stolarki drzwiowej z przeszkleniami, kutymi kratami i nadświetlem. Utrzymana zostanie kolorystyka budynku (biała), zachowane i wyremontowane zostanie ogrodzenie zespołu szpitala.
Nowe obiekty gabarytami i formą muszą nawiązywać do istniejącej zabudowy, a wysokość nowej nie może przekroczyć wysokości istniejących budynków. Cały teren szpitala może być zabudowany tylko do 50 proc. powierzchni, a minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej to 30 proc. całej powierzchni. Rośliny będące w kolizji z planowaną inwestycją zostaną usunięte lub przesadzone - według projektu opracowanego przez specjalistów. Projekt przygotowało konsorcjum firm Proj-przem-projekt z Bydgoszczy.

Znaczącym elementem projektu jest zakup wyposażenia i aparatury medycznej. W ramach diagnostycznej aparatury medycznej planuje się m.in. zakup takich urządzeń jak: hybrydowy systemu SPECT/CT, rentgenowski tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o natężeniu pola magnetycznego minimum 3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy z tomosyntezą i przystawką do biopsji stereotaktycznej, cyfrowy aparat rentgenowski z telekomado oraz dodatkowym stanowiskiem do zdjęć płucnych.
Zakres projektu obejmuje także zakup sprzętu medycznego do Centralnej Sterylizacji w szpitalu przy ul. Wyspiańskiego 21. Umożliwi to przejęcie wszystkich procedur sterylizacyjnych w zakresie działalności szpitala we wszystkich jego lokalizacjach. W szpitalu przy ul. Wyzwolenia 18 powstanie mała ambulatoryjna sterylizatornia, która podlegać będzie kierownikowi Centralnej Sterylizacji, realizująca wyłącznie procedury małe dla prowadzonej działalności ambulatoryjnej szpitala onkologicznego oraz ewentualnych przypadków nagłych (tzw. na cito - bardzo szybko, przyp. red).

Projekt Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie z 24 lipca 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 119 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok. 76 mln zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został określony na 2021 r.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.