bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 kwietnia 2020
  • 26 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2837

Więźniowie z Bielska-Białej również szyją maseczki

W obliczu pandemii również Służba Więzienna nie pozostaje obojętna. W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej opatrzonej hasztagiem Resort Sprawiedliwości Pomaga angażujemy skazanych w okręgu katowickim do szycia maseczek. Maseczki szyją skazani w zakładzie karnym w Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju i w Lublińcu, który jest oddziałem zewnętrznym zakładu karnego w Herbach, a od poniedziałku, 20 kwietnia szycie maseczek rozpoczęli również skazani w OZ Bielsko - Biała i ZK Wojkowice.

Szycie maseczek ma dwa cele - z jednej strony mamy udział w zapobieganiu szerzenia się zakażenia koronawirusem w naszym regionie, z drugiej osiągamy cel wychowawczy i resocjalizacyjny, kształtując pozytywne i społecznie pożądane postawy wśród skazanych. Samo przygotowanie do rozpoczęcia szycia maseczek wymaga od funkcjonariuszy sporego zaangażowania, bo musimy skazanych, którzy często do tej nigdy nie szli , nauczyć szyć.

Z drugiej strony skazani bardzo chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu, są zaangażowani, starają się , cieszą się, że mogą pomagać. Dla nas, funkcjonariuszy służby więziennej taka postawa skazanych to również jest ważny sygnał, że nasza codzienna praca, programy resocjalizacyjne, rozmowy wychowawcze, zajęcia z psychologami, uwrażliwianie skazanych na potrzeby innych ludzi, angażowanie w różne formy pomocy i wolontariatu na rzecz społeczeństwa mają sens i to się sprawdza w takich właśnie sytuacjach, jak obecnie, kiedy trzeba się zmobilizować i pomóc.

- W ramach społecznej odpowiedzialności chcemy pomagać placówkom i instytucjom zajmującym się ochroną zdrowia i wspierać te najbardziej zagrożone grupy, osoby starsze, chore, dzieci. I tam przede wszystkim kierujemy naszą pomoc. Do tej pory w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazaliśmy już 1tys. maseczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Cieszyna, maseczki trafiły do placówek opiekuńczo - wychowawczych w Lublińcu i Mysłowicach, a przedsiębiorstwo przywięzienne PPO Rakon - wspomogło maseczkami Hospicjum Cordis w Katowicach - powiedziała naszemu portalowi mjr Justyna Siedlecka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Tylko w poniedziałek, 20 kwietnia w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga 700 szt. maseczek z ZK Cieszyn trafiło do Szpitala śląskiego w Cieszynie, a kolejne 400 szt. do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna. Ośrodek jest objęty kwarantanną po zdiagnozowaniu u jednego z pracowników ZOL dodatniego testu na zakażenie koronawirusem.

mp / bielsko.info, źródło: Służba Więzienna w Katowicach

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.