bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 12 czerwca 2012
  • 15 czerwca 2012
  • wyświetleń: 3799

Targi turystyczne w Bielsku-Białej

Za nami:

8. Festiwal Miast Partnerskich Po­znajmy się odbędzie się 16-17 czerwca - nie na Rynku, jak to było do tej po­ry - ale w Hali Widowiskowo-Sportowej Pod Dębowcem w Bielsku-Białej przy ul. Karbowej 26. Festiwalowi towarzy­szą odbywające się tam 15-17 czerwca 2. Targi Rekreacja.

hala Szyndzielnia, lodowisko
8. Festiwal Miast Partnerskich oraz 2. Targi Rekreacja odbędą się w hali przy ulicy Karbowej 26. · fot. ab / bielsko.info


Festiwal - organizowany rokrocz­nie przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego - ma przybliżyć mieszkańcom Biel­ska-Białej kulturę i atrakcje turystycz­ne miast partnerskich, a nasze miasto - przedstawicielom miast zaprzyjaź­nionych oraz umożliwić nawiązanie no­wych kontaktów.

Mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli możliwość posłucha­nia i zobaczenia zespołów prezentujących różne gatunki muzyki. Do udziału w festiwalu zaproszeni zo­stali przedstawiciele takich miast part­nerskich, jak: Baia Mare (Rumunia), Fry­dek-Mistek (Czechy), Kragujevac (Serbia), Trzyniec (Czechy), Wolfsburg (Niemcy), Szolnok (Węgry), Żylina (Słowa­cja) oraz Ustka.

Tradycyjnie już podczas festiwalu odbędzie się impreza promocyjna Ustki pod nazwą Cała naprzód, czyli… Ust­ka w Bielsku-Białej. Goście z uzdrowi­ska nad Bałtykiem przygotowali cieka­wą ofertę letniego wypoczynku nad pol­skim morzem. Serwowane będą sma­żone ryby morskie i przysmaki kuchni regionalnej. Wystąpi znany ustecki wo­kalista Krzysztof Szpot.

Podczas 2. Targów Rekreacja za­prezentują się biura podróży, tourope­ratorzy i regiony turystyczne. Salon Sportu przedstawi najnowsze trendy w dziedzinie sportów: górskich i zimo­wych, rowerowych, wodnych, halowych i outdoorowych, turystki oraz trekkingu. Zorganizowane zostaną pokazy odzie­ży sportowej. Salon Rehabilitacji poka­że bogatą ofertę usług i sprzętu reha­bilitacyjnego, a wybitni fachowcy dora­dzą, jak odzyskać pełną sprawność fi­zyczną.

Firmy uczestniczące w targach przeprowadzą badania wad postawy u dzieci i młodzieży oraz badanie wzro­ku. Beskidzka Grupa Górskiego Ochot­niczego Pogotowia Ratunkowego zor­ganizuje pokazy ratownictwa. Będzie nauka sztucznego oddychania i masa­żu serca na elektronicznym fantomie. Można będzie zapoznać się z działal­nością Polskiego Czerwonego Krzyża i oddać krew w ruchomym punkcie me­dycznym.

Zaplanowano też występy sceniczne, prezentacje na stoiskach, pokazy, konkursy dla zwiedzających, spotkania z podróżnikami, degusta­cje, imprezy plenerowe, salon dla dzie­ci. Zorganizowane zostaną konkursy sprawnościowe i zręcznościowe oraz wiele innych atrakcji. Instruktorzy nordic walking po­każą, jak należy prawidłowo chodzić z kijkami, w sobotę bę­dzie można wziąć udział w marszu z kij­kami po trasie treningowej na dystansie ok. 8 km.

Organizatorem 2. Tragów Rekre­acja jest Biuro Targów ZIAD Bielsko-Biała S.A, targi czynne będą 15-17 czerwca w godz. 10.00-18.00.

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.