bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 5 marca 2020
  • wyświetleń: 1219

Na czym polega kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Materiał partnera:

Istnieją przedsiębiorstwa, w których obecność grupy wykwalifikowanych pracowników z zakresu pierwszej pomocy jest koniecznością. W firmach, w których praca wiąże się z ryzykiem, ale też w miejscach o dużej liczbie zatrudnionych, zespół specjalistów znających techniki ratowania życia i zdrowia pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo firmy. Z uwagi na fakt, że warunki pracy bardzo często mogą się zmieniać, pracownicy muszą brać udział w cyklicznych szkoleniach. Na czym polega kusr kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Na czym polega kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?


Kto prowadzi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?W największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzi m.in. Centrum Ratownictwa. Jest to instytucja, która może pochwalić się ponad 15-letnim doświadczeniem i w ciągu całego okresu swojej działalności przeszkoliła nie tylko tysiące osób prywatnych, ale też pracowników przedsiębiorstw, instytucji, ale również przedstawicieli służb mundurowych. To pokazuje, że szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP dla firm to jeden z kilku rodzajów usług realizowanych przez tę instytucję. Specjaliści oprócz szkoleń z pierwszej pomocy dają także możliwość recertyfikacji kursu. Więcej informacji na temat Centrum Ratownictwa można znaleźć na stronie: https://www.centrumratownictwa.com/.

Szkolenia z pierwszej pomocy - do kogo są skierowane?Każde rozszerzone szkolenie z pierwszej pomocy na poziomie specjalistycznym kierowane jest do osób wchodzących w skład Zakładowych Zespołów Ratownictwa oraz do formacji obrony cywilnej działających w systemie różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw.

Jaki jest cel szkoleń?Celem szkoleń jest nie tylko przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale przełożenie tej wiedzy na zagrożenia i wypadki, które mogą się zdarzyć w przypadku konkretnych firm, o różnych profilach działalności.

Szkolenie z pierwszej pomocy zgodne z normamiGwarancją odpowiedniego przeszkolenia uczestników szkoleń jest odpowiednio opracowany program, który w pełni zgadza się z obowiązującymi normami. Szkolenie z pierwszej pomocy realizowane przez Centrum Ratownictwa jest zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz zaleceniami Polskich Towarzystw Medycyny Ratunkowej. Program kursu KPP dla firm jest zgodny z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. .

Co obejmuje szkolenie?Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapisami w Kodeksie Pracy w każdym miejscu pracy muszą znajdować się siły i środki do udzielania pierwszej pomocy. Siłą jest w tym przypadku zespół pracowników, który na szkoleniu uczy się, jak zorganizować zakładowy system ratownictwa i jak przeprowadzić ewakuację z miejsca pracy. Szkolenie obejmuje także formalne zagadnienia związane z zapewnieniem i nadzorem środków niezbędnych do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie umiejętności można zdobyć?Najważniejszą umiejętnością jest udzielanie pierwszej pomocy, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej i na terenie przedsiębiorstwa. Duży nacisk kładzie się na wyrobieniu odpowiednich metod działania całego zespołu w trakcie akcji ratowania zdrowia i życia. Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w akcjach symulowanego wypadku i dotyczy to pożaru, zdarzenia komunikacyjnego oraz ewakuacji z przestrzeni trudno dostępnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń.

Kto prowadzi szkolenie z pierwszej pomocy dla firm?Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP dla firm jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, czyli lekarzy, ratowników medycznych, psychologów.