Reklama

Wiadomości

  • 22 lutego 2020
  • wyświetleń: 4666

Miejskie dotacje na remonty zabytkowych budowli

Na sesji 18 lutego Rada Miejska wyraziła zgodę na skierowanie 2 mln zł zarezerwowanych w budżecie miasta na zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków - pomoc w rewitalizacji miejskich zabytkowych budowli. Dzięki dotacjom miasta 12 obiektów przejdzie oczekiwane, pilne remonty.

bielskobiała,bielsko,bielskisyjon,gorneprzedmiescie,pomniklutra,ilovebb,fotodnia,instagram
KościółParafii Ewangelicko-Augsburskiej


Urząd Miejski przyjmuje wnioski właścicieli zabytkowych budynków, którzy mogą się ubiegać o pomoc finansową na remonty konserwatorskie. W tym roku spośród 27 wniosków miejski konserwator zabytków pozytywnie rozpatrzył 12, wybierając obiekty, które są najcenniejsze, najpilniej potrzebują odnowy bądź są już w trakcie i prace powinny być kontynuowane. Wszystkie budowle znajdują się w zabytkowym centrum miasta.

Dotacje kierowane są do osób fizycznych podejmujących się konserwatorskich remontów swych kamienic i przeznaczone są na konkretne prace - na przykład remont elewacji, dachu, bramy, sieni, klatki schodowej itp. Wysokość dotacji jest zróżnicowana - od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych - co pokrywa około 60-70 procent kosztów danego remontu.

Wśród obiektów, które dzięki pomocy miasta będą odnawiane w wyznaczonych zakresach, są trzy kościoły. Katedra św. Mikołaja otrzyma dotację na remont elementów kamiennych strefy cokołowej, kościół im. Marcina Lutra Parafii Ewangelicko-Augsburskiej - na remont elewacji frontowej, a ewangelicki kościół Zbawiciela - na konserwatorski remont organów.

Pozostałe budowle to zabytkowe kamienice - przy ul. 3 Maja 29, ul. Adama Mickiewicza 21, ul. 11 Listopada 19/ Sienkiewicza 4, ul. Mickiewicza 21, ul. Ratuszowej 2, ul. Targowej 2, ul. Władysława Orkana 20, Rynek 27 i Rynek 31.

ab / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.