bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 30 stycznia 2020
  • wyświetleń: 1439

Miasto pomogło policji. 560 tys. zł na dodatkowe patrole i radiowozy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "firma gleńsk ubezpieczenia" podaj

W 2019 roku miasto Bielsko-Biała przeznaczyło 324 tys. zł na dodatkowe patrole policji oraz 175 tys. na dofinansowanie zakupu radiowozów oraz 60 tys. na zakup innego sprzętu.

W ubiegłym roku miasto finansowało też dodatkowe patrole policyjne - w okresie 22 marca - 31 października 538 dwuosobowych patroli podjęło 2.082 interwencje. To dane z raportu wspólnej komisję bezpieczeństwa i porządku miasta i powiatu bielskiego. Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie powiatowym prezydent Bielska-Białej oraz starosta bielski utworzyli wspólną komisję bezpieczeństwa i porządku.

Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele miasta - Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego - i powiatu bielskiego, spotyka się raz na kwartał i na podstawie rocznego planu pracy podejmuje i analizuje sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. Raport z pracy komisji przedstawił 28 stycznia na sesji bielskiej RM naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Adam Caputa.

- Kluczowym tematem, który podejmowała komisja na swoich posiedzeniach w 2019 r., było m.in. przedstawienie budżetu miasta i powiatu bielskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Miasto Bielsko-Biała przeznaczyło w 2019 r. 324 tys. zł na dodatkowe patrole policji oraz 175 tys. na dofinansowanie na zakup radiowozów oraz 60 tys. na zakup innego sprzętu. W okresie 22 marca - 31 października ub.r. na ulice wyszło 538 dodatkowych patroli, podjęto 2.082 interwencje - informował naczelnik WZK Adam Caputa.

Jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo jest monitoring wizyjny miasta, system monitoringu jest systematycznie rozbudowywany. Obecnie czuwa nad nami 108 kamer monitoringu Straży Miejskiej i 19 kamer Miejskiego Zarządu Dróg. Działają one wspólnie - na podstawie specjalnego porozumienia. Jak skutecznie? Najlepiej świadczą o tym liczby. W I półroczu 2019 r. operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili ogółem 2.790 czynów karalnych, 95 osób nietrzeźwych, zabezpieczono i przekazano policji 131 zapisów obrazu z kamer monitoringu stanowiących materiały dowodowe w prowadzonych postępowaniach.

W ubiegłym roku w Bielsku-Białej odbyła się ważna impreza masowa - turniej finałowy Mistrzostw Świata FIFA U20, w jej zabezpieczeniu oprócz znacznych sił policyjnych brały także udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Polski Czerwony Krzyż, Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska. W I półroczu 2019 r. zabezpieczano w sumie 271 imprez, w tym 40 imprez masowych (dwie podwyższonego ryzyka) oraz 33 zgromadzenia publiczne.

Przeprowadzona została ocena stanu przejezdności dróg pożarowych w osiedlach mieszkaniowych. Komendant miejski PSP stwierdził, że zarówno liczba dróg pożarowych, jak i ich stan na przestrzeni ostatnich lat uległy zdecydowanej poprawie. Duże zainteresowanie mieszkańców budzi działalność Eko-patrolu bielskiej Straży Miejskiej. W okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 r. Eko-patrol przeprowadził m.in. 128 kontroli dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, 425 kontroli dotyczących spalania odpadów oraz stosowania paliw zabronionych.

Przedstawione sprawozdanie wspólnej komisji radni przyjęli jednogłośnie.

ab / bielsko.info, źródło: Magazyn Samorządowy - W Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

firma gleńsk ubezpieczenia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "firma gleńsk ubezpieczenia" podaj