bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 22 stycznia 2020
  • 25 stycznia 2020
  • wyświetleń: 8189

Każdy właściciel lub najemca musi podać źródło ogrzewania domu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

Dzisiaj rozpoczęło się wysyłane do właścicieli lub najemców domów jednorodzinnych obowiązkowej ankiety w sprawie ogrzewania. Ankietę należy wypełnić do końca marca. Akcja Urzędu Miejskiego jest kluczową częścią inwentaryzacji pieców węglowych znajdujących się na terenie Bielska-Białej, których mamy - jak się szacuje - około 11 tys. Niektóre z nich wkrótce nie będą mogły być stosowane.

komin, smog, dym
Każdy właściciel lub najemca musi podać źródło ogrzewania domu · fot. bielsko.info


Konieczność inwentaryzacji wynika z zapisów tzw. uchwały antysmogowej (uchwała sejmiku śląskiego z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

Uchwała zawiera harmonogram koniecznej likwidacji źródeł grzewczych na paliwa stałe. Inwentaryzacja w domach jednorodzinnych jest przeprowadzana w formie ankiet, które wypełnia właściciel lub najemca. Dane z ankiet posłużą do ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na ekologiczne oraz przygotowania i wdrożenia działań ograniczających niską emisję, a w konsekwencji poprawiających jakość powietrza.

Druki ankiet zostaną dostarczone do mieszkańców listownie. Wypełnione ankiety można przekazać do Urzędu Miejskiego na cztery sposoby:
  • oddać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 w budynku przy placu Ratuszowym 6,
  • wysłać pocztą tradycyjną pod adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem na kopercie Ankieta Ogrzewanie,
  • wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety pod adres: pze@um.bielsko.pl, a wiadomość zatytułować Ankieta Ogrzewanie,
  • wypełnić elektroniczną ankietę znajdującą się na stronie www.miastodobrejenergii.pl


Właściciele lub najemcy są zobowiązani do wypełnienia przygotowanej przez Urząd Miejski ankiety w terminie do końca marca 2020. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypełnionej ankiety w wyznaczonym terminie, pracownicy Urzędu Miejskiego będą wizytować budynki, by skontrolować źródła ogrzewania, zwłaszcza pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa.

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj