bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 22 stycznia 2020
  • wyświetleń: 1212

Nie tylko polisa. Jak zabezpieczyć kredyt?

Materiał partnera:

Banki udzielając kredytów, stosują różne formy zabezpieczeń. Są one zależne od rodzaju kredytu, a także charakteru klienta. Inne zabezpieczenia będą mieć zastosowanie w przypadku kredytów gotówkowych, a inne przy hipotecznych. To, czy kredytobiorca jest osobą fizyczną, czy podmiotem gospodarczym również będzie miało znaczenie przy ustalaniu formy zabezpieczenia. Spójrzmy zatem na to, w jaki sposób można zabezpieczyć kredyt.

Nie tylko polisa. Jak zabezpieczyć kredyt?


Ubezpieczenie i hipoteka - jak działają?W przypadku kredytu mieszkaniowego są to dwie najczęściej spotykane formy zabezpieczenia kredytu. Hipoteka jest zapisem w księdze wieczystej nieruchomości, który daje bankowi prawo do wykorzystania danej nieruchomości do odzyskania swojej należności. W przypadku zaniechania spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę bank ma prawo do otrzymania pieniędzy - do wysokości ustanowionej hipoteki - ze sprzedaży mieszkania przez komornika.

Niezależnie od tego, czy wnioskujemy o kredyt gotówkowy, czy interesuje nas ten mieszkaniowy, niemal na pewno zetkniemy się z ubezpieczeniem kredytu. W przypadku mieszkań obciążonych hipoteką stosuje się ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw na rzecz banku. Oznacza to, że w przypadku zniszczenia nieruchomości np. w wyniku pożaru, to bank, a nie właściciel otrzyma odszkodowanie z tego tytułu. Ubezpieczenie może obejmować także czasową niezdolność do pracy i tym samym brak możliwości spłacania zobowiązań. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel pokrywa zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Warto wybierać banki, które współpracują z godnymi zaufania firmami ubezpieczeniowymi. Santander Consumer Bank - bank od kredytów to miejsce, któremu można zaufać. Instytucja oferuje polisy do kredytów dostarczane przez AWP P&C S.A oraz CNP Santander Insurance Life.

Zabezpieczenie rzeczowe i blokada środkówZabezpieczenie rzeczowe jest zbliżone do hipoteki, jednak jest mniej skomplikowane. W przypadku kredytu na auto może dojść do przeniesienia prawa własności do pojazdu na bank. Oznacza to, że mimo że możemy korzystać z samochodu, to nie możemy nim swobodnie rozporządzać - np. sprzedać, ponieważ jest ono formalnie własnością banku. Gdy zaprzestaniemy spłacać raty kredytu, bank ma prawo odzyskać pojazd i pokryć nasze zobowiązanie ze środków za jego sprzedaż.

Istnieje również możliwość, że formalnie pojazd będzie naszą własnością, co pozwoli np. na odpisy amortyzacyjne, jeśli prowadzimy działalność. W takiej sytuacji ustanowiony będzie zastaw rejestrowy, który zostanie wpisany do odpowiednich dokumentów, a bank będzie mógł za pośrednictwem komornika odzyskać należność, którą ów zastaw zabezpiecza.

Blokada środków zgromadzonych na koncie lub lokacie jest inną formą zabezpieczenia rzeczowego. Polega na zablokowaniu określonej kwoty, będącej w dyspozycji kredytobiorcy i uniemożliwieniu korzystania z niej do czasu spłaty należności wobec kredytodawcy. W przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań odpowiednia kwota zostanie pobrana z zabezpieczonych na koncie pieniędzy.

Poręczenie - wsparcie osób trzecichJest to deklaracja innej osoby, która zobowiązuje się do spłaty należności formalnego kredytobiorcy, gdy ten przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Taki rodzaj zabezpieczenia można spotkać przy większości kredytów gotówkowych oraz innych produktów dłużnych. Może wpływać korzystnie na zdolność kredytową wnioskodawcy i przyczynić się do lepszych warunków kredytu.