Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 15 stycznia 2020
  • wyświetleń: 1485

Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z PCPR

Bielski Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Celem jest objęcie kompleksowym wsparciem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym doświadczonych przez los oraz niepełnosprawnych dzieci z powiatu bielskiego.

szpital pediatryczny
Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z PCPR · fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej


Porozumienie dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci niepełnosprawnych (szczególnie ze schorzeniami psychicznymi i ruchowymi) oraz tych, które korzystają z placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych na terenie powiatu bielskiego. Co ważne, porozumienie obejmuje również rodziców, opiekunów i szeroko rozumiane „otoczenie” tych dzieci.

- Szpital Pediatryczny zobowiązał się do uruchomienia szybkiego kanału dostępu do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego dla dzieci, których dotyczy porozumienie, udzielania wsparcia w zakresie edukacji zdrowotnej, terapii sensorycznej, rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz zapewnienie wsparcia edukacyjnego dotyczącego zapobiegania urazom i bezpieczeństwa zabaw. Wspomniana szybka diagnostyka dotyczyć będzie zarówno Izby Przyjęć, jak i medycznych konsultacji specjalistycznych, a przewidziane w porozumieniu zajęcia edukacyjne, szkoleniowe i terapeutyczne skierowane będą nie tylko do dzieci oraz ich rodzin, ale również do pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, dzięki czemu będą oni podnosić jakość swojej pracy - mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, który z ramienia szpitala koordynuje realizację porozumienia.

Z kolei po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry zajmującej się pomocą społeczną oraz cykliczne organizowanie spotkań terapeutycznych i edukacyjnych we współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym.

- Jeden z zapisów porozumienia przewiduje, że w sytuacji nagłej, interwencyjnej, przed umieszczeniem dziecka w rodzinie pieczy zastępczej, w naszym szpitalu będzie wykonana wstępna diagnostyka jego stanu zdrowia. To bez wątpienia dobry pomysł, podobnie jak ten, który zakłada wzrost dostępności do usług medycznych dla dzieci doświadczonych przez los i dzieci niepełnosprawnych oraz udzielenie im szerokiego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego - podkreśla Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

ab / bielsko.info, źródło: Szpital Pediatryczny

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.