Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 grudnia 2019
  • wyświetleń: 3785

[WIDEO] Ogólnopolska konferencja medialna w bielskiej ATH

W dniu 13 grudnia 2019 roku odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja, ogólnopolskiej konferencji medialnej, organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.Konferencje medialne mają już swoją tradycję w Bielsku-Białej. Ich pomysłodawczynią była
prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta, a w kolejnych latach dzieło to kontynuowane było, we współpracy z Panią Profesor, przez dr Patrycję Bałdys i dr Katarzynę Piątek, przy wsparciu prof. ATH d hab. Marka Bernackiego. Dwa lata temu, za sprawą dr Patrycji Bałdys, do projektu dołączyła Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). W bieżącym roku grono organizatorów powiększyło się dodatkowo o Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Humanistyczny). Inicjatorką tej współpracy była prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska.

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowisku naukowym. A o jej rosnącej randze świadczy fakt, że w kolejnych edycjach konferencji biorą udział coraz liczniej prelegenci z ośrodków naukowych z Polski, a także goście zagraniczni.

Tematyka tegorocznej konferencji koncentrowała się na zagadnieniach obecności mediów w przestrzeni społecznej oraz obrazu przestrzeni społecznej w mediach. Uczestnicy wysłuchali 38. referatów wygłoszonych przez naukowców, badaczy i praktyków z wiodących uniwersytetów i placówek naukowych z Polski i zagranicy. Prezentowane w ramach wystąpień badania i analizy odnosiły się do zamian wywołanych przez media w procesach interakcyjnych, dających się zaobserwować w codziennych praktykach komunikacyjnych, a także w aktach normatywnych nadających kształt strukturom społecznym.

Referenci, reprezentujący w dużej mierze nauki humanistyczne i społeczne, rozpatrywali przestrzeń w dwóch aspektach - realnym i wirtualnym. Dyskutowano kwestie związane z urealnieniem przestrzeni wirtualnej, zauważono, że empiryczne przeciwstawianie jej przestrzeni realnej staje się coraz mniej oczywiste, a nawet nielogiczne. Konwergencja przestrzeni „realnej” i wirtualnej unaocznia, jak zauważa część badaczy, relacyjność przestrzeni społecznej.

Uczestnicy empirycznie weryfikowali sposób w jaki media z jednej strony stały się atrybutem codzienności w przestrzeni prywatnej człowieka, z drugiej wkroczyły w przestrzeń publiczną podporządkowując ją swojej logice funkcjonowania.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Media i Społeczeństwo” (20 pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wydawanym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zainteresowanych tematyką mediów i społeczeństwa zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się za rok oraz do publikacji tekstów w naszym piśmie.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.